Tuyên truyền chủ đề năm 2023

Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và Kế hoạch triển khai thực hiện Chủ đề năm 2023 của EVN

Thứ năm, 11/5/2023 | 08:24 GMT+7
PHẦN IV: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM PHẦN V: TỔ CHỨC THỰC HIỆN