Tin tức sự kiện

Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và KH triển khai thực hiện chủ đề năm của EVN (phần III)

Thứ năm, 6/4/2023 | 13:23 GMT+7
THTK, CLP được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể sau: