Tin tức sự kiện

Thay đổi cách nhận diện mối nguy, kiểm soát rủi ro và cải tiến chế độ báo cáo tại Thủy điện Sê San 3

Thứ năm, 9/3/2023 | 15:16 GMT+7
Quản lý vận hành 3 nhà máy, với thiết bị công nghệ đa dạng, phức tạp nên để đảm bảo an toàn cao trong vận hành, sửa chữa, ngoài việc nâng cao kiến thức an toàn, vệ sinh, kỷ luật lao động cho CBCVN, Công ty đã ban hành các phiếu đánh giá rủi ro (ĐGRR) từng thiết bị, từng vị trí sản xuất để kiểm soát rủi ro khi thực hiện công việc. Các phiếu ĐGRR này lưu trữ và cập nhật trên phần mềm PMIS tại Modul an toàn. Định kỳ 01lần/tháng Phân xưởng Vận hành tổ chức đoàn kiểm tra, đến từng vị trí để đánh giá công tác PCCC, ATVSLĐ, ISO, Kaizen 5S, TPM.

Quản lý vận hành 3 nhà máy, với thiết bị công nghệ đa dạng, phức tạp nên để đảm bảo an toàn cao trong vận hành, sửa chữa, ngoài việc nâng cao kiến thức an toàn, vệ sinh, kỷ luật lao động cho CBCVN, Công ty đã ban hành các phiếu đánh giá rủi ro (ĐGRR) từng thiết bị, từng vị trí sản xuất để kiểm soát rủi ro khi thực hiện công việc. Các phiếu ĐGRR này lưu trữ và cập nhật trên phần mềm PMIS tại Modul an toàn. Định kỳ 01lần/tháng Phân xưởng Vận hành tổ chức đoàn kiểm tra, đến từng vị trí để đánh giá công tác PCCC, ATVSLĐ, ISO, Kaizen 5S, TPM.

Trước khi thực hiện công tác người lao động phải đặt và trả lời 3 câu hỏi: Các mối nguy hiểm, nguy cơ xảy ra và phòng tránh thế nào? Để giải thích cho vấn đề này, trước đây nhân viên công tác phải truy cập vào các phiếu ĐGRR Modul an toàn trên PMIS (Hình 1) mới đánh giá hết mối nguy cho từng thiết bị đó.

Phiếu nhận diện mối nguy và ĐGRR cập nhật trên PMIS

Hiện nay khi thực hiện công tác trên thiết bị, khu vực nào trong Nhà máy, đều có thể tra cứu thông tin đầy đủ về các mối nguy, đánh giá rủi ro có thể xảy ra bằng các phiếu đã được dán sẵn trên từng thiết bị đó, chẳng hạn như hệ thống khí nén, hệ thống dầu áp lực MHY cao trình 241m… Nhà máy thủy điện Sê san 3 

Phiếu ĐGRR đã được dán sẵn trên từng thiết bị

Đồng bộ với ĐGRR, việc cải tiến báo cáo kết quả ATVSLĐ, Kaizen 5S và TPM trên google form bằng các dữ liệu (text, video, hình ảnh) được áp dụng hiệu quả tại Phân xưởng Vận hành Sê San 3. Theo đó, hàng  tháng các ATV điền đầy đủ kết quả vào google form được gửi tới Email cá nhân. Kết quả kiểm tra được duy trì thường xuyên và liên tục, các mối nguy về ATVSLĐ, những tồn tại cũng như các điểm không phù hợp về PCCC, ISO, Kaizen 5S, TPM đều sớm được nhận diện và khắc phục kịp thời. Không phải lập đoàn kiểm tra ATVSLĐ hàng tháng như trước đây. Điều này vừa tiết kiệm thời gian, nhân lực nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả cao.

 Việc thay đổi cách làm nhận diện mối nguy, kiểm soát rủi ro khi thực hiện công tác và cải cách báo cáo công tác ATVSLĐ, PCCC, ISO-Kaizen 5S và TPM tại Công ty đã cho thấy kết quả rõ rệt, người lao động được đảm bảo an toàn, tự tin khi thực hiện nhiệm vụ.

                                                                      Thanh Tấn-Huy Đông VH Sê San 3

Thanh Tấn-Huy Đông