Tin tức sự kiện

Đào tạo phương pháp thực hành tốt nhất về O&M cho các nhà máy thủy điện

Thứ tư, 27/9/2023 | 08:31 GMT+7
Trong 3 ngày (25 đến 27/9) tại Công ty Thủy điện Ialy đã diễn ra chương trình đào tạo phương pháp thực hành tốt nhất về O&M (Operations & Maintenance) cho các nhà máy thủy điện. Đây là hoạt động trong khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật của AFD cho EVN về HSE và O&M các nhà máy thủy điện. Công ty Thủy điện Ialy được EVN tin tưởng giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức và phối hợp với các chuyên gia tư vấn của TRACTEBEL.

 

Ông Nguyễn Quốc Chính-Phó trưởng ban KTSX-EVN phát biểu khai mạc khóa học

Ông Đinh Viết Thiện-Phó GĐ Công ty thủy điện Ialy - đại diện đơn vị đăng cai phát biểu

Tham dự chương trình đào tạo có lãnh đạo Ban Kỹ thuật-Sản xuất (ông Nguyễn Quốc Chính), Phó giám đốc Công ty Thủy điện Ialy Đinh Viết Thiện và Lãnh đạo cùng các chuyên viên, cán bộ quản lý kỹ thuật thuộc 07 Công ty Thủy điện trực thuộc EVN và Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN (EVNPSC).

Mr Jean-Louis Therme - chuyên gia tư vấn Tractebel Engineering

 Ông Henry de Pimodan - chuyên gia về O&M

Tại buổi đào tạo, đại diện Tractebel Engineering S.A, Ông Jean-Louis Therme chuyên gia tư vấn và Ông Henry de Pimodan chuyên gia O&M đã trình bày các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về công tác vận hành và bảo dưỡng của nhà máy điện cho các học viên như: Quản lý vận hành và bảo trì; Tổ chức vận hành; Các hình thức bảo trì; Công tác đào tạo; Hỗ trợ kỹ thuật và các tiêu chuẩn bảo trì hệ thống thiết bị. Các đơn vị tham gia cũng đã trao đổi các vấn đề trong công tác vận hành và bảo trì cũng như khả năng áp dụng mô hình tại các nhà máy.

Sau buổi đào tạo, nhóm chuyên gia tư vấn cùng tổ công tác hỗ trợ kỹ thuật của Công ty và Ban Kỹ thuật sản xuất EVN đã thực hiện chuyến khảo sát thực tế tại Nhà máy Thủy điện Ialy để hỗ trợ các đơn vị trong quá trình xây dựng mô hình O&M.

Mô hình công tác quản lý vận hành và bảo trì

Các thành viên, thành phần tham gia khóa đào tạo

                                                                                              Công Tỵ - Phòng KTAT, ảnh: N. Hiến