Tin tức sự kiện

Thông báo về việc tham dự thi tuyển dụng lao động môn Anh văn

Thứ sáu, 22/9/2023 | 14:36 GMT+7
Công ty Thủy điện Ialy thông báo đến các ứng viên tham gia thi tuyển môn Anh văn như sau: 1. Thời gian: Bắt đầu lúc 09h00’, Thứ 4 ngày 27/9/2023; 2. Hình thức: Thi qua phần mềm e-learning;3. Địa điểm: Mỗi ứng viên khi tham dự thi tự bố trí địa điểm thi đảm bảo việc bảo mật, đảm bảo những người không có tên trong Hội đồng thi tham gia quá trình thi của mình.