Tin tức sự kiện

Công nhận 03 sáng kiến cấp Công ty năm 2024 - đợt 1

Thứ hai, 1/4/2024 | 07:55 GMT+7
Ngày 29/3/2-24 Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy đã ra Quyết định số 133/QĐ-TĐIAL, công nhận 03 sáng kiến cấp Công ty năm 2024 (đợt 1).

 

 

BBT tổng hợp