Tin tức sự kiện

Đào tạo học viên mới tuyển dụng

Thứ năm, 14/3/2024 | 10:18 GMT+7
Trong các ngày từ 13.3 đến 15.3 tại Văn phòng Công ty diễn ra khóa đào tạo theo hình thức tập trung các chuyên đề: Văn hóa doanh nghiệp, Truyền thông nội bộ và Các hệ thống Quản lý chất lượng. Đối tượng là toàn bộ các học viên mới được tuyển dụng làm việc tại nhà máy thủy điện Ialy mở rộng.

Khóa đào tạo diễn ra từ 13 đến hết 15/3/2024 với các chuyên đề về Văn hóa DN, Truyền thông nội bộ, Các công cụ quản lý hiện đang áp dụng tại Công ty

Theo đó, học viên được Lãnh đạo phòng Hành chính và Lao động truyền đạt, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các nội dung trọng tâm trên từng lĩnh vực:

Ông Hà Cao Đông - Phó trưởng phòng HCLĐ truyền đạt các nội dung của khóa học

 - Văn hóa doanh nghiệp: Giới thiệu về tài liệu Văn hóa EVN ban hành kèm theo Quyết định số 1056/QĐ-EVN ngày 15/7/2022; Tài liệu Văn hóa Công ty Thủy điện Ialy, ban hành tại Quyết định số 332/QĐ-TĐIAL ngày 25/9/2014 và  Bộ chuẩn mực hành vi ứng xử của Công ty, ban hành theo Quyết định số 128/QĐ-TĐIAL ngày 25 /5/2011.

- Truyền thông nội bộ: Học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng, thông tin, cách thức xử lý để đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet, mạng xã hội để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Định hướng và triển khai công tác truyền thông tại Công ty giai đoạn hiện nay, các quy định về tiếp xúc, phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ trưởng Bộ thông tin truyền thông.

- Các hệ thống quản lý chất lượng: Học viên được giới thiệu về các hệ thống QLCL Công ty đang áp dụng gồm: ISO 9001:2015, ISO 27001:2022, Hệ thống quản lý HSE (Health, Safety and Environment Management System) và Công cụ cải tiến thực hành tốt 5S với các thông tin chung về yêu cầu tiêu chuẩn, quá trình tích hợp hệ thống tại đơn vị và nguyên tắc áp dụng đồng bộ, duy trì thường xuyên, cải tiến liên tục.

Kết thúc từng chuyên đề, học viên được kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm với danh mục câu hỏi phù hợp. Khóa đào tạo sẽ kết thúc vào chiều 15.3.2024 theo như kế hoạch./.

                                                                             BTC đưa tin, ảnh N. Hiến