Tin tức sự kiện

Hội nghị Người lao động năm 2024

Thứ ba, 7/5/2024 | 14:11 GMT+7
Sáng nay (07/5), tại Văn phòng Công ty Thủy điện Ialy, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai đã diễn ra Hội nghị Người lao động năm 2024. Hội nghị do Giám đốc Đoàn Tiến Cường và Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Văn Bình đồng chủ trì. Tham dự có 100 CBCNV đại diện cho người lao động toàn đơn vị.

Giám đốc Đoàn Tiến Cường phát biểu tại Hội nghị

Đại biểu dự Hội nghị

Hội nghị đã được nghe các báo cáo:

* Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Công tác thi đua khen thưởng; Việc giải quyết đơn thư, khiếu nại của người lao động; Công khai các chỉ tiêu về tài chính liên quan đến người lao động năm 2023 do ông Trần Đức Mười, Trưởng phòng Hành chính và Lao động trình bày.

Ông Trần Đức Mười đọc báo cáo 

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chế độ chính sách đối với Người lao động năm 2023 và kết quả Hội nghị Người lao động các đơn vị trong Công ty năm 2024 của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty.

Chủ tịch công đoàn Nguyễn Văn Bình trình bày báo cáo

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, có trọng tâm các đại biểu đã tham gia thảo luận, góp ý trên các lĩnh vực: xây dựng hoàn thiện nội quy, quy chế; các giải pháp  triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024…. Giám đốc Đoàn Tiến Cường kết luận một số ý kiến thảo luận và trực tiếp trả lời các ý kiến, kiến nghị của người lao động. Một số ý kiến khác, Giám đốc đã giao các phòng nghiệp vụ tiếp thu để tiếp tục trả lời đầy đủ, chính xác cũng như tham mưu đề xuất Giám đốc hướng giải quyết phù hợp quy định của pháp luật, QCQLNB EVN và đặc thù của đơn vị.

Đại biểu dự Hội nghị tham gia đóng góp ý kiến

Các đại biểu đã biểu quyết với tỷ lệ 100% thông qua Nghị quyết Hội nghị gồm 4 nội dung. Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn đã phát động hưởng ứng thi đua “120 ngày nỗ lực cao nhất đảm bảo đủ điện mùa khô năm 2024”.

Lễ ký kết phát động hưởng ứng thi đua

BBT tổng hợp đưa tin