Tin tức sự kiện

Nhiều hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện được triển khai

Thứ năm, 16/5/2024 | 10:53 GMT+7
Triển khai thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn tại Văn bản 2406/EVN-KD+TTngày 03/5/2024 về đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Công ty đã ban hành Kế hoạch số 490/KH-TĐIAL ngày 19/4/2024 về việc thực hiện Chương trình quản lý nhu cầu điện tại Công ty Thủy điện Ialy.

Để tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của CBCNV, người dân và hộ gia đình sinh sống tại các khu tập thể đối với việc sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả. Vừa qua, phòng Hành chính và Lao động đã phối hợp với Đoàn thanh niên Công ty triển khai công tác tuyên truyền đến CBCNV và các hộ gia đình đang sinh sống tại các khu tập thể về nội dung này.

Đoàn TN Công ty ra quân thực hiện công tác tuyên truyền về sử dụng năng lượng điện an toàn, tiết kiệm

Đoàn TN Công ty gặp gỡ trực tiếp các hộ gia đình tại khu tập thể để tuyên truyền và hướng dẫn sử dụng điện an toàn, hiệu quả

Theo đó, đã in và dán 15 Poster tại các vị trí nhiều người qua lại như cổng Văn phòng, cổng chính các nhà máy Ialy, Sê San 3, Pleikrông và các vị trí khác như khu vực gian máy, bếp ăn, thang máy.

Dán poster tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả ở vị trí thích hợp trong các hộ gia đình tại khu tập thể

In và dán 100 Poster với các thông tin, hình ảnh về giải pháp tiết kiệm điện cho các thiết bị điện trong gia đình và dán tại các căn hộ tại khu tập thể. In và dán bổ sung thêm gần 100 poster có nội dung về tiết kiệm điện các công tắc, ổ cắm điện tại các phòng làm việc, phòng họp, khu vực thể thao...

Dán poster tuyên truyền tại khu vưc có nhiều người qua lại

Dán poster truyên truyền tại các vị trí sảnh chờ

Dán nhãn tiết kiệm điện  vị trí cầu dao, công tắc tại phòng làm việc

Bên cạnh đó, các đoàn viên thanh niên Công ty đã gặp gỡ trực tiếp đại diện từng hộ gia đình để tuyên truyền phổ biến ý thức tiết kiệm điện trong mùa khô, hướng dẫn cách thức vận hành, sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn và tiết kiệm tối ưu nhất.

Tin tưởng rằng với nhiều hoạt động trực quan, trực tiếp, sâu sát thì công tác tiết kiệm điện của Công ty tiếp tục mang lại hiệu quả thiết thực với tỷ lệ tiết kiệm cao hơn cùng kỳ năm ngoái.

                                                                             BCĐ tổng hợp, ảnh N.Hiến