Tin tức sự kiện

Ứng dụng Chuyển đổi số trong quản lý vận hành

Thứ ba, 18/6/2024 | 08:32 GMT+7
Tại 3 Nhà máy Ialy, Sê San 3 và PleiKrông do Công ty quản lý hiện nay đã sử dụng Hệ thống điều khiển phân tán (DCS), hệ thống điều khiển và thu thập dữ liệu (SCADA) và bộ điều khiển giao diện người-máy (HMI). Các hệ thống này tạo ra một cấu trúc mạnh trong việc thu thập dữ liệu và điều khiển các hệ thống và thiết bị. Ngoài ra, việc áp dụng Phần mềm Quản lý kỹ thuật (PMIS) tại 3 nhà máy đã mang lại những hiệu quả thiết thực như sau:

Trực vận hành tại sàn 309 - Gian máy NMTĐ Ialy

- Nhân viên vận hành đã thực hiện chuyển đổi hình thức ghi nhật ký và thông số vận hành trên giấy sang dữ liệu điện tử. Các sổ nhật ký vận hành, sổ thông số vận hành được thực hiện hoàn toàn trên PMIS từ năm 2018 đến nay. Điều này đã tiết kiệm chi phí in ấn, lưu trữ và quan trọng hơn là đảm bảo tính ổn định lâu dài, nhanh chóng khi trích xuất;

Giao diện phần mềm QLKT (Pmis) đang áp dụng trong EVN

- Khi thiết bị, dây chuyền sản xuất xảy ra khiếm khuyết, đơn vị quản lý vận hành cập nhật lên PMIS các thông tin: thời gian xuất hiện lỗi, tên thiết bị lỗi, mô tả lỗi, hình ảnh khiếm khuyết thiết bị, các thông tin kiểm tra liên quan… trên giao diện phần mềm. Căn cứ vào danh sách khiếm khuyết trên phần mềm, đơn vị sửa chữa phân công cho các tổ sửa chữa xử lý. Sau khi khắc phục xong, các đơn vị cập nhật lại tình trạng đã xử lý và kết thúc công việc. Đơn vị vận hành căn cứ vào trạng thái xử lý khiếm khuyết và thực tế trên thiết bị để kết thúc công việc. Hàng tháng, Công ty thực hiện đánh giá tổng số khiếm khuyết phát sinh, số khiếm khuyết tồn đọng chưa xử lý được, để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện của đơn vị sửa chữa, cũng như kiểm soát được danh mục các khiếm khuyết tồn tại trên phần mềm để xây dựng kế hoạch sửa chữa cho các tháng tiếp theo.

- Đối với công tác bảo dưỡng sửa chữa thiết bị: Công ty đã triển khai và áp dụng bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy RCM trên PMIS toàn bộ hệ thống thiết bị cả 03 Nhà máy. Nhờ đó góp phần hỗ trợ lớn trong việc tối ưu hóa quá trình phân tích, đánh giá, lập hồ sơ, ra quyết định bảo dưỡng, sửa chữa thuận lợi, tiết kiệm thời gian.

- Công ty cũng đã xây dựng thư viện điện tử gồm thư viện bản mềm và thư viện bản cứng về các Quy trình vận hành, quy trình sửa chữa, quy trình nhiệm vụ, Tài liệu bản vẽ, Hồ sơ sửa chữa lớn… Các tài liệu này giúp cán bộ công nhân viên dễ dàng và thuận tiện trong việc tra cứu, học tập.

                                                                                                Hoàng Văn Thăng - PXVH Ialy