Tin tức sự kiện

Hiệu quả triển khai EVNCA - Ký số chứng thư số nội bộ

Thứ hai, 17/6/2024 | 14:17 GMT+7
Nằm trong nhiệm vụ chuyển đổi số được EVN giao, Công ty Thủy điện Ialy đã triển khai chứng thư số nội bộ (EVNCA) từ cuối năm 2019 nhưng với quy mô áp dụng hạn chế, số lượng ít. Từ đầu năm 2020 đến nay, số lượng ký số EVNCA tăng lên đáng kể. Phần lớn CBCNV có nhu cầu, đã được cấp chữ ký số nội bộ (EVNCA) để ký số với nhiều thể loại văn bản khác nhau trên các phần mềm dùng chung của EVN.

Trước đây, chữ ký số USB Token, SIMCA chỉ được cấp cho Lãnh đạo Công ty, Trưởng/ phó các phòng ban, phân xưởng để sử dụng trong các hệ thống phần mềm. Tổ trưởng, nhân viên chưa được cấp vì kinh phí kích hoạt, sử dụng khá đắt. Sau khi EVN triển khai chữ ký số EVNCA Công ty đã nghiên cứu và áp dụng vào các phần mềm dùng chung của EVN.

Phần mềm QLKT (PMIS) đã sử dụng chữ ký số EVNCA

Nhiều biểu mẫu trong phần mềm PMIS đã áp dụng ký số EVNCA như: Nhật ký vận hành; Phiếu công tác; RCM; Giấy đề nghị cấp vật tư thiết bị; Biên bản khảo sát và các biên bản giao nhận thiết bị vật tư… được thực hiện nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, giấy in, mực in… CBCNV liên quan đến văn bản có thể ký bất kỳ ở đâu dù đang ở công trường hay đi công tác, chỉ cần có internet và thiết bị mobile; ngoài ra, việc tìm kiếm, lưu trữ các loại văn bản trên cũng tiện lợi, nhanh chóng. Các phần mềm khác như D-Office; PMIS; HRMS...cũng được triển khai hiệu quả.

D_Office đã sử dụng chữ ký số EVNCA cho các chuyên viên

North IT đưa tin.