Đảng - Đoàn thể

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020

Thứ sáu, 8/1/2021 | 14:42 GMT+7
Sáng nay (08.01), Đảng bộ Công ty Thủy điện Ialy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Tham dự có 79 đảng viên gồm các đồng chí

Sáng nay (08.01), Đảng bộ Công ty Thủy điện Ialy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Tham dự có 79 đảng viên gồm các đồng chí trong Ban thường vụ; BCH Đảng ủy và toàn thể đảng viên toàn Đảng bộ. Đồng chí Đoàn Tiến Cường, Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị.

 

Đồng chí Đoàn Tiến Cường-Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị
Thay mặt BCH Đảng ủy, đồng chí Lê Văn Thuyết, Phó thư Đảng ủy trình bày Dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác đảng năm 2021. Dự thảo báo cáo đã đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, BCH trên các mặt công tác như: Công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền; Công tác tổ chức xây dựng đảng; Công tác quản lý đảng viên; Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; Lãnh đạo đoàn thể chính trị xã hội; Kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW; Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp...
 
Các đại biểu đã thống nhất cao với Dự thảo báo cáo, đồng thời, tập trung thảo luận tham gia đóng góp ý bổ sung vào công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị của Công ty năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 trọng tâm vào Công tác xây dựng Đảng... Thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm và Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW; Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".
 
Kết luận Hội nghị, đồng chí Đoàn Tiến Cường biểu dương những kết quả mà tập thể Ban thường vụ, BCH Đảng ủy, cán bộ, đảng viên và người lao động đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Đồng chí chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong năm 2020, cần khắc phục trong năm 2021 và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm của Ban thường vụ và Đảng ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo năm 2021. Cụ thể là: Các cấp ủy chi bộ căn cứ Nghị quyết đề ra chương trình hành động cụ thể, sát với thực tế triển khai đến đảng viên, người lao động trong đơn vị. Cán bộ, đảng viên nêu cao tính tiên phong, gương mẫu để quần chúng noi theo. Thay đổi nhận thức về chuyển đổi số. Các chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình công tác với các nhiệm vụ cụ thể cho từng tháng, quý để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025...
Bí thư Đảng ủy trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phan Văn Hùng
Đồng chí Đoàn Tiến Cường trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc
Phó bí thư Đảng ủy Lê Văn Thuyết trao Giấy khen của Đảng ủy
về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 
Tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Tiến Cường đã trao tặng Huy hiệu 30 tuổi Đảng cho đồng chí Phan Văn Hùng, công nhân vận hành, phân xưởng vận hành Thủy điện Ialy. Bí thư Đảng ủy tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 15 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng Đảng năm 2021 và 06 đảng viên đã có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Bài: Văn Bảy, ảnh N.Hiến