Tin tức sự kiện

Hội nghị người lao động năm 2023

Thứ bảy, 6/5/2023 | 07:15 GMT+7
Chiều 5/5, tại Văn phòng Công ty Thủy điện Ialy đã diễn ra Hội nghị Người lao động năm 2023 với sự tham dự của 100 CBCNV đại diện cho người lao động toàn đơn vị. Giám đốc Đoàn Tiến Cường và Chủ tịch công đoàn Nguyễn Văn Bình đồng chủ trì Hội nghị. Công tác tiếp dân của Người đứng đầu cấp ủy và hoạt động sơ kết tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5.2023 cũng được tổ chức tại Hội nghị này trên tinh thần thực hành tiết giảm các cuộc họp theo định hướng chủ đề năm 2023 của EVN.

Giám đốc Công ty - Đoàn Tiến Cường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Chủ tịch công đoàn Nguyễn Văn Bình đọc báo cáo về hoạt động Công đoàn

Hội nghị đã được nghe các báo cáo:

* Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; công tác thi đua khen thưởng; việc giải quyết đơn thư, khiếu nại; công khai các chỉ tiêu về tài chính liên quan đến người lao động năm 2022.

* Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động của Ban chấp hành Công đoàn năm 2022.

* Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và kế hoạch tháng 5.2023.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến phát biểu, đề xuất tại Hội nghị của đại biểu tham dự trên các lĩnh vực: Góp ý nội quy, quy chế; Góp ý việc triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; Ý kiến tham gia giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền năm 2023…Bí thư Đảng ủy (người đứng đầu cấp ủy), Giám đốc Công - Đoàn Tiến Cường đã trực tiếp trả lời thỏa đáng một số ý kiến, kiến nghị của người lao động. Với một số ý kiến khác, Giám đốc đã giao các phòng nghiệp vụ tiếp thu để tiếp tục trả lời đầy đủ, phù hợp, cũng như tham mưu đề xuất Giám đốc hướng giải quyết phù hợp quy định của pháp luật, QCQLNB EVN và đặc thù của đơn vị.

Công tác bầu cử tại Hội nghị

Đại biểu tham dự biểu quyết thông qua Nghị quyết

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị với 04 nội dung, bầu ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025 gồm 05 thành viên, bầu đoàn đại biểu dự Hội nghị Người lao động Tập đoàn năm 2023 gồm: 10 thành viên chính thức và 01 thành viên dự khuyết.

Kết thúc Hội nghị,  Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn đã phát động phong trào thi đua trong toàn thể CBNCV Công ty học tập chủ động trong toàn EVN, xây dựng EVN trở thành tổ chức học tập./.

Lễ ký kết giao ước thi đua

Các thông tin chi tiết về Nghị quyết Hội nghị, danh sách đại biểu dự Hội nghị người Lao động EVN, danh sách Ban TTND sẽ được chúng tôi đăng tải trong bảng tin kế tiếp

                                                                             BBT tổng hợp đưa tin