Tin tức sự kiện

Công ty Thủy điện Ialy -Triển khai hiệu quả công tác pháp chế tại đơn vị

Thứ hai, 24/4/2023 | 09:12 GMT+7
Là phát biểu kết luận của ông Vũ Phương Đông-Phó Ban pháp chế EVN-Trưởng đoàn kiểm tra tại phiên họp kết thúc sau 02 ngày thực hiện công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác pháp chế tại Công ty Thủy điện Ialy (17 và 18/4/2023) vừa qua.

Thực hiện Chương trình công tác pháp chế năm 2023 của Tập đoàn, trong các ngày từ 17 và 18/4 vừa qua, Đoàn kiểm tra công tác pháp chế EVN do ông Vũ Phương Đông-Phó ban Pháp chế làm Trưởng đoàn cùng các thành viên đã có phiên kiểm tra tại Công ty Thủy điện Ialy theo Thông báo số 137/TB-EVN ngày 06/4/2023.

Nội dung kiểm tra gồm 06 lĩnh vực: Việc xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch công tác pháp chế tại đơn vị; Góp ý, thẩm định QCQLNB, xây dựng ban hành QCQLNB tại đơn vị, triển khai thực hiện QCQLNB EVN, đơn vị; Quản lý, thực hiện hợp đồng; Quản trị, sử dụng nhãn hiệu EVN; Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động pháp chế, triển khai, thực hiện Đề án pháp chế của EVN và Chỉ thị số 7449/CT-EVN của Tổng giám đốc và công tác khác liên quan đến hoạt động pháp chế.

Phó giám đốc Lê Văn Thuyết báo cáo với Đoàn kiểm tra

Sau 02 ngày làm việc, trên cơ sở kiểm tra hồ sơ, tài liệu, quan sát thực tế tại các vị trí, trao đổi và nghe giải trình của các phòng nghiệp vụ, cán bộ phụ trách từng lĩnh vực, Đoàn đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong việc triển khai nhiệm vụ pháp chế tại Công ty, tiêu biểu là:

* Đã xây dựng và triển khai đầy đủ các chương trình, kế hoạch công tác pháp chế, bám sát nội dung của EVN và phù hợp với đặc thù của đơn vị.

* Thực hiện nghiêm túc việc góp ý đối với các dự thảo văn bản QPPL, QCQLNB EVN khi được yêu cầu và báo cáo đúng thời hạn; Chủ động lập kế hoạch và tổ chức rà soát việc tuân thủ quy định pháp luật trong các lĩnh vực hoạt động của đơn vị theo định hàng hàng năm và đột xuất; Thực hiện sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ các QCQLNB &TLNB đặc thù đơn vị theo đúng quy định, hướng dẫn của EVN.

* Triển khai thực hiện xong việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu mới của EVN trên tất cả các lĩnh vực liên quan theo đúng biểu mẫu thiết kế được EVN ban hành.

* Đối với công tác củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của pháp chế, Công ty đã bố trí nhân sự đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác và các tiêu chuẩn khác theo Đề án Pháp chế EVN và Chỉ thị của Tổng giám đốc.

* Trong lĩnh vực ký kết, quản lý triển khai thực hiện hợp đồng, Công ty đã nghiên cứu và thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại, Luật Xây dựng và Quy chế Quản trị của EVN. Các năm qua, không để xảy ra khiếu nại, tranh chấp, bồi thường thiệt hại đối với các hợp đồng được ký kết

 Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra đã nêu một số kiến nghị chuyên sâu về ký kết, quản lý hợp đồng để Công ty tiếp tục hoàn thiện trong thời gian đến.

Doha đưa tin từ Ialyhpc