Tin tức sự kiện

04 giải pháp được công nhận là sáng kiến cấp EVN

Thứ bảy, 17/12/2022 | 16:12 GMT+7
Ngày 16/12/2022 tại Hà Nội, Hội đồng khoa học cấp EVN đã tổ chức xét duyệt các giải pháp đề xuất công nhận là sáng kiến cấp EVN năm 2022 của Công ty Thuỷ điện Ialy. Kết quả có 04/07 giải pháp được Hội đồng đánh giá cao và thống nhất công nhận là sáng kiến cấp EVN.

Các giải pháp được công nhận là sáng kiến cấp EVN gồm có: Giải pháp “Số hóa  Quy  trình nghiệm thu sửa chữa lớn tự thực hiện trên nền tảng phần mềm quản lý kỹ thuật nguồn và lưới điện (PMIS)” của Nguyễn Công Tỵ và các đồng tác giả: Đoàn Tiến Cường, Đinh Viết Thiện, Nguyễn Phúc Hiệp, Vũ Văn Ngọc. Giải pháp “Thiết kế mạch tự động điều khiển và giám sát tình trạng làm việc của các hệ thống thiết bị phụ Nhà máy Thủy điện Pleikrông” của Đỗ Đức Thành và các đồng tác giả: Nguyễn Hoài Bảo (EVNPSC), Lê VănThuyết, Nguyễn Công Tám, Nguyễn Tấn Thoại. Giải pháp: “Cải tạo mạch TĐD, điều khiển các  THB1, THB2, THB3 và mạch điều khiển tự động khởi động máy phát Diesel khi mất nguồn từ lưới 110kV và nguồn từ lưới địa phương 22kV Nhà máy Thủy điện Pleikrông” của Trương Công Luận và các đồng tác giả: Đinh Viết Thiện, Nguyễn Công Tám, Phan Anh Trân (EVNPSC) và  Giải pháp “Cải tiến lắp van xả dầu - khí secvomotor điều chỉnh cánh hướng tuabin các tổ máy Nhà máy thủy điện Pleikrông” của Đỗ Thế Hoan và các đồng tác giả: Nguyễn Tấn Thoại, Nguyễn Văn Anh (EVNPSC).

Các tác giả trình bày nội dung các giải pháp và giải trình ý kiến phản biện trước

Hội đồng khoa học cấp EVN

 

Đối với giải pháp: “Cải tạo mạch và thiết lập logic tự động khởi động máy phát Diesel dự phòng cấp điện tự dùng khi mất điện toàn nhà máy - Nhà máy thủy điện Sê San 3” của Từ Minh Vũ Bảo và các đồng tác giả: Đặng Đức Phố, Nguyễn Văn Nghị, Đoàn Đăng Khải, Lê Minh Hương (EVNPSC), Hội đồng đề nghị gộp chung vào giải pháp 3 để thành 01 sáng kiến.

02 giải pháp được Hội đồng đề nghị Công ty xem xét để công nhận sáng kiến cấp cơ sở, gồm có: Giải pháp “Thiết kế mạch và bổ sung van điện từ cấp nước tự động cho chèn trục các tổ máy Nhà máy thủy điện Sê San 3 từ hệ thống nước kỹ thuật” của tác giả Thái Văn Tấn và các đồng tác giả: Phan Chí Công Danh, Nguyễn Văn Nghị, Nguyễn Hồ Cẩm Linh (EVNPSC) và Giải pháp  “Cải tạo cơ cấu nắp đậy của dao tiếp địa đầu cực máy phát: 901-05, 902-05 Nhà máy thủy điện Sê San 3” của tác giả Phạm Tuấn và các đồng tác giả: NguyễnVăn Hữu, Đàm Đức Nam (EVNPSC).

Kết luận buổi họp xét duyệt sáng kiến, ông Bùi Văn Minh - Phó Trưởng Ban Khoa học công nghệ và Môi trường EVN, Phó Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá cao tính hiệu quả những giải pháp mà Công ty đã cho triển khai áp dụng, đồng thời hoan nghênh tinh thần tích cực sáng tạo của toàn thể CBCNV Công ty. Ông mong muốn CBCNV Công ty tiếp tục phát huy để có nhiều hơn nữa các giải pháp, sáng kiến có chất lượng trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học công nghệ trong Công ty nói riêng và trong toàn EVN nói chung./.

Vũ Bảo đưa tin từ Hà Nội

Vũ Bảo