Tin tức sự kiện

Số hóa lập kế hoạch VTTB và mua sắm VTTB trên nền tảng PMIS

Thứ tư, 23/11/2022 | 10:11 GMT+7
Để từng bước số hóa công tác lập kế hoạch Vật tư thiết bị (VTTB) và mua sắm VTTB trên nền tảng phần mềm Quản lý kỹ thuật PMIS, Công ty đã ban hành lưu đồ số LĐ-30 quy định về nội dung, trình tự, cách thức và nhiệm vụ thực hiện công tác cấp phát vật tư cho các hoạt động Sản xuất kinh doanh và quy trình luân chuyển chứng từ, nhằm kiểm soát được vật tư xuất kho theo sổ sách và theo thực tế.

Ảnh 1: Lưu đồ cấp công tác cung ứng vật tư cho SXKD.

Từ lưu đồ này, các đơn vị liên quan đã từng bước triển khai sử dụng hiệu quả chức năng “Đề nghị VTTB trên phần mềm PMIS” (Phiếu lĩnh vật tư). Theo đó, tất cả các Giấy đề nghị VTTB của các đơn vị đều được lập và ký số trên phần mềm PMIS.

Ảnh 2: Phiếu lĩnh vật tư

Phát triển thêm các ứng dụng trong module Vật tư, Công ty đã triển khai thử nghiệp chức năng “Kế hoạch dự trù vật tư” bao gồm các thông tin: Thông tin chung, thông tin dự trù vật tư và thông tin đối chiếu tồn kho.

Ảnh 3: Kế hoạch dự trù vật tư

Ngoài ra, chức năng “Kế hoạch mua sắm” rất hiệu quả trong công tác cung ứng vật tư thiết bị phục vụ sửa chữa hệ thống công nghệ các nhà máy với các tính năng: Kiểm soát các Phiếu lĩnh vật tư, thêm từ dự toán, thêm từ kế hoạch dự trù, thêm từ phiếu lĩnh vật tư, đối chiếu tồn kho.

Với những tính năng trên, tin rằng phần mềm có thể đạt được những lợi ích trong số hóa quy trình như sau: Nâng cao hiệu suất, hiệu quả, đảm bảo chất lượng nhất quán, gia tăng sự linh hoạt trong hoạt động, thuận tiện hơn để đưa ra quyết định trong công tác quản lý và cung ứng vật tư.

Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục triển khai và phát triển tính năng ký số các cấp phê duyệt trên chức năng dự trù vật tư và kế hoạch mua sắm vật tư. Bên cạnh đó, sẽ phối hợp với EVNICT nghiên cứu bổ sung thêm tính năng kiểm soát các Phiếu lĩnh vật tư đã lập đề nghị mua sắm hoặc vật tư thiết bị đã xuất kho.

                                                                                      Nguyên Tân- KHVT