Tin tức sự kiện

Xây dựng Dashboard báo cáo số liệu thủy văn khi xuất hiện lũ

Thứ ba, 22/11/2022 | 15:02 GMT+7
Với chức năng là đơn vị chủ trì thực hiện công tác quản lý, vận hành các hồ chứa, điều tiết thủy văn, Phân xưởng Thủy công được Lãnh đạo Công ty Thủy điện Ialy giao nhiệm vụ tính toán số liệu thủy văn, cung cấp thông tin hồ chứa khi lũ xuất hiện để Lãnh đạo đưa ra Lệnh vận hành hồ theo Quy trình liên hồ chứa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trước đây, khi chưa xây dựng và áp dụng Dashboard thì công tác báo cáo số liệu thủy văn được thực hiện theo phương thức truyền thống. Theo đó, nhân viên quan trắc thực hiện tính toán số liệu thủy văn hồ chứa (MNH, Qv, Qx, Qm) bằng bảng tính excel. Sau khi tổng hợp, các dữ liệu sẽ thông tin đến lãnh đạo qua các các ứng dụng trên thiết bị thông minh, qua các thông số cơ bản như mô tả dưới đây:

Cách báo cáo này bộc lộ nhiều hạn chế và bất cập nhật định. Cụ thể là không khái quát toàn bộ diễn biến của quá trình lũ, thông tin hạn chế. Khi cần bổ sung thông tin khác, thì nhân viên quan trắc phải tiếp tục thực hiện thu thập thêm dữ liệu để báo cáo, gây mất thời gian. Bên cạnh đó, số liệu cung cấp rời rạc, không kết nối, nên Lãnh đạo Công ty sẽ khó có thông tin đầy đủ, toàn diện, tổng thể để đưa ra các quyết định, lệnh vận hành hồ chứa tối ưu, hợp lý, khoa học, đúng quy định.

Kể từ khi xây dựng và đưa vào áp dụng Dashboard để báo cáo số liệu thủy văn của hồ chứa Ialy và hồ chứa Pleikrông, không những đã khắc phục được những hạn chế của phương thức truyền thống mà còn mang lại những hiệu quả tích cực, thuận tiện hơn. Cách thực hiện này có thể mô tả như sau: Sử dụng các hàm, lệnh từ bảng tính Excel, nhân viên quan trắc chỉ cần nhập các thông số: MNH, Qx, Qm, MN trạm thủy văn Kon Tum thời điểm 1h/ lần (Khi xuất hiện lũ cần thông tin liên tục). Những dữ liệu này sẽ tự động update trên Dashboard báo cáo, sau đó nhân viên sẽ quét ảnh và gửi thông tin đến lãnh đạo qua các ứng dụng của thiết bị thông minh. Thời gian lập báo cáo theo phương pháp này tốn khoảng 5 phút. Dưới đây là hình ảnh Dashboard báo cáo số liệu thủy văn khi xuất hiện lũ trong tháng 10/2022 :

          Với cách báo cáo này sẽ thể hiện được đầy đủ thông tin thủy văn, hình thức trực quan và sinh động, giúp Lãnh đạo có đầy đủ thông tin liên tục để đưa ra lệnh vận hành hồ chứa khi xuất hiện lũ chính xác, đúng quy trình./.

                                                                                      Nguyên Thy-PXTC