Tin tức sự kiện

Trạm đo mưa trực tuyến

Thứ năm, 17/11/2022 | 15:52 GMT+7
Trong những năm qua với tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng cực đoan, bất thường, khó lường, không tuân theo quy luật. Nên việc ứng dụng công nghệ đo mưa tự động dùng trong Khí tượng thủy văn của Quốc gia nói chung, Công ty Thủy điện nói riêng là hữu ích và thiết thực.

Tuân thủ Luật khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13 ngày 23/11/2015, Nghị định 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 và Thông tư 30/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018.  Từ năm 2019, Lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo tiến hành lắp đặt 03 trạm đo mưa tự động trên mặt đập tại Thủy điện Pleikrông, Ialy và Sê San 3, đồng thời ra Quyết định thành lập 03 trạm Thủy văn chuyên dùng. 

Hình ảnh - Vrain số liệu mưa tự động 3 nhà máy

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, các trạm đo mưa tự động đã cung cấp số liệu kịp thời, phản ánh chính xác diễn biến, cường độ mưa của khu vực, góp phần hổ trợ tích cực trong công tác điều tiết hồ chứa của 03 nhà máy.

Qua số liệu mưa tự động, với kinh nghiệm nhiều năm điều tiết hồ chứa, công nhân Phân xưởng Thủy công trực vận hành hồ có thể sơ bộ đánh giá được khả năng nước về hồ sẽ về nhiều hay ít. Từ đó, chủ động trực ứng phó, tham mưu cho Ban Chủ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Công ty để chỉ đạo điều hành linh hoạt, tránh tình trạng xả dồn dập xuống hạ lưu gây lũ nhân tạo, tiết kiệm được lượng nước phát điện góp phần thi đua, đạt sản lượng theo kế hoạch của EVN giao.  

Hình ảnh - Vrain số liệu mưa tự động khu vực Tây nguyên

Ngoài ra, hàng năm Công ty đều đã ký hợp đồng dịch vụ với đơn vị chuyên ngành, cung cấp số liệu mưa tự động trên toàn lưu vực hồ Pleikrông và Ialy. Cho thấy công tác PCTT&TKCN của Quốc Gia nói chung, Công ty nói riêng là rất đặc biệt quan tâm đấp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Tập đoàn điện lực Việt Nam.              

Có thể thấy, với sự hỗ trợ đắc lực của khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, cảnh báo được thiên tai ngày càng hiệu quả hơn. Nhờ đó, Công ty Thủy điện Ialy  chủ động xử lý trong mọi tình huống khi có thời tiết cực đoan khó lường ngày càng khó đoán./. 

                                                                                Binhnv - PXTC