Tin tức sự kiện

Triển khai công tác rà soát sửa đổi, bổ sung hệ thống QCQLNB &TLNB năm 2024

Thứ ba, 9/7/2024 | 11:03 GMT+7
Giám đốc Đoàn Tiến Cường vừa ký ban hành Kế hoạch số 818/KH-TĐIAL ngày 08/7/2024 về việc triển khai công tác sửa đổi, bổ sung hệ thống QCQLNB&TLNB năm 2024 của Công ty. Đây được xem là 1 trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác pháp chế tại đơn vị năm 2024 theo quy định của pháp luật, quy định của EVN và hưởng ứng Kế hoạch “Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” năm 2024, số 670/QĐ-EVN.

Trong đợt này các phòng nghiệp vụ, phân xưởng sản xuất sẽ thực hiện sửa đổi, bổ sung 02 tài liệu nội bộ gồm: “Quy định đảm bảo an toàn thông tin” nhằm hiệu đính và bổ sung một số nội dung cho phù hợp với hồ sơ cấp độ 4 và “Quy trình tích hợp các hệ thống QCCL” để tích hợp các yêu cầu của HSE (ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018).

Về lưu đồ thực hiện công việc sẽ tích hợp 9 lưu đồ vào 3 lưu đồ hiện hành; biên soạn mới 01 lưu đồ; tách 01 lưu đồ thành 02 lưu đồ và sửa đổi, bổ sung 13 lưu đồ trong tổng số 72 lưu đồ hiện đang áp dụng. Nội dung sửa đổi tập trung vào các bước thực hiện, thời gian thực hiện từng giai đoạn để đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, QCQLNB EVN và các văn bản do EVN mới ban hành trong giai đoạn gần đây. Đồng thời, sẽ đánh lại mã hiệu các lưu đồ để nhận diện được số thứ tự, năm ban hành, đơn vị chủ trì. Dự kiến sau khi thực hiện xong việc sửa đổi, bổ sung thì số lượng lưu đồ của Công ty sẽ là 66 lưu đồ (giảm 05 lưu đồ so với hiện tại).

Kế hoạch đã được triển khai đến từng đơn vị và CBCNV có liên quan để thực hiện, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 30/8/2024./.

PC Ialy đưa tin