Tin tức sự kiện

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024

Thứ tư, 3/7/2024 | 08:28 GMT+7
Chiều 2/7, tại Văn phòng Công ty đã diễn ra các Hội nghị: Sơ kết công tác Đảng; Kiểm điểm nhiệm vụ chuyên môn và Tiếp dân, đối thoại người đứng đầu cấp ủy 6 tháng đầu năm 2024. Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đoàn Tiến Cường chủ trì, tham dự có BCH Đảng bộ, chi ủy các chi bộ trực thuộc, Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, PX sản xuất, BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên,Trưởng ca, tổ trưởng và toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ. Dưới đây là những thông tin chính chúng tôi ghi nhận và tổng hợp.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đoàn Tiến Cường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị công tác Đảng

Phó bí thư Đảng ủy Đinh Viết Thiện đã trình bày “Báo cáo tóm tắt sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024” nêu rõ những kết quả nổi bật như sau:

Phó Bí thư đảng ủy, Phó giám đốc Công ty Đinh Viết Thiện tóm tắt báo cáo sơ kết 6 tháng về công tác đảng

- Công tác giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và học tập Nghị quyết của Đảng được triển khai nghiêm túc, nội dung, hình thức tổ chức được cải tiến, đổi mới như kết nối trực tuyến Hội nghị truyền hình của Đảng ủy Tập đoàn đến cán bộ, đảng viên. Hoạt động tuyên truyền trong Đảng bộ Công ty được đẩy mạnh theo định hướng tại Nghị quyết số 28-NQ/ĐU, ngày 17/7/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn.

- 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Công ty đã tiếp nhận và triển khai 128 văn bản của Đảng ủy cấp trên các cấp đến cán bộ, đảng viên. Hàng tháng, Đảng ủy đã triển khai toàn bộ nội dung họp BCH Đảng bộ có liên quan đến nhiệm vụ lãnh đạo, triển khai công tác của Công ty, đồng thời thông báo đến các chi bộ, đơn vị triển khai đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong Công ty thực hiện.

- Đảng ủy Công ty đã thực hiện giám sát chuyên đề tại chi ủy, bí thư chi bộ Phòng Hành chính và Lao động và chi ủy, bí thư chi bộ Kế hoạch-Kỹ thuật-Tài chính theo chương trình KT, GS của UBKT Đảng ủy Công ty năm 2024

- Lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực như: Lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, Lãnh đạo công tác Quốc phòng -An ninh và đạt được các kết quả nổi bật như: Phối hợp vận hành hồ các chứa Pleikrông và Ialy để phục vụ tháo dỡ quay thượng lưu NMTĐ thủy điện Ialy mở rộng đảm bảo an toàn và tiến độ. Tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm soát người, phương tiện; kiểm soát tải trọng vào Công trường dự án thủy điện Ialy mở rộng. Tổ chức triển khai quyết liệt các nhiệm vụ khẩn cấp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô, đảm bảo các tổ máy sẵn sàng phát điện đáp ứng yêu cầu khẩn cấp của Hệ thống điện Quốc gia.

Hội nghị công tác chuyên môn:

Phó giám đốc Công ty Trần Thái Bình đọc Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2024 của Công ty

Ông Trần Thái Bình, Phó giám đốc Công ty đã Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Theo đó, Công ty đã thực hiện tốt các chỉ tiêu hiệu quả do Tập đoàn giao tại Quyết định số 409/QĐ-EVN ngày 26/4/2024, cụ thể:

 - Sản lượng đạt 1.624,7/4.475,0 triệu kWh (36,31% KH năm); tổ chức thi công thực hiện 10/17 danh mục SCL; quyết toán tài chính năm 2023 và làm việc với Kiểm toán deloitte về báo cáo tài chính năm 2023, kết quả Công ty không có sai sót trong lĩnh vực Tài chính.

- Các nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp được triển khai đồng bộ và đạt kết quả tích cực: trong 6 tháng không có đơn thư khiếu nại tố cáo, không có CBCNV có hành vi tiêu cực, tham nhũng bị phát hiện qua thanh tra, kiểm tra nên ngoài và tự kiểm tra, giám sát nội bộ; không có có vụ việc tiêu cực, tham nhũng bị phát hiện và xử lý. Duy trì tốt mối quan hệ với cơ quan thông tấn báo chí, không để xảy ra các sự cố truyền thông hoặc thông tin bất lợi. Các mục tiêu được đảm bảo an toàn, không để xảy ra cháy nổ nào tại các khu vực do Công ty quản lý;

- Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn an toàn & vệ sinh lao động, quản lý môi trường; Hoạt động khoa học công nghệ, Công nghệ thông tin, chuyển đổi số được triển khai đúng kế hoạch.

- Công tác CBSX nhà máy thủy điện Ialy mở rộng: Dự kiến hoàn thành toàn bộ nội dung đào tạo chức danh trưởng ca và thi cấp chứng nhận vận hành trước ngày 31/7/2024; hoàn thành và ban hành 28 tài liệu đào tạo; 9 tài liệu kỹ thuật, 17 quy trình vận hành, 48 sơ đồ vận hành các hệ thống thiết bị công nghệ.

Hội nghị công tác tiếp dân, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy

Căn cứ quy định pháp luật, Quy định của Đảng, QCQLNB EVN và Công ty, trên cơ sở tổng hợp ý kiến tiếp dân và đối thoại giữa cán bộ, đảng viên, người lao động với Người đứng đầu cấp ủy; Ý kiến đối thoại định kỳ của người lao động năm 2024. Chủ tịch Công đoàn Công ty Nguyễn Văn Bình và Đại diện phòng nghiệp vụ đã trả lời cụ thể 06 ý kiến trên các lĩnh vực: Biểu mẫu, quy chế chi tiêu của Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc; áp dụng mức lương cơ sở; điểm phức tạp, trách nhiệm công việc; cung cấp thông tin về thu nhập và thuế thu nhập; cung cấp thông tin qua HRMS, Email; Việc sửa chữa các công trình thể dục, thể thao…

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đoàn Tiến Cường ghi nhận, đánh giá cao cố gắng, nỗ lực vượt khó của toàn thể CBCNV, đảng viên trong 6 tháng đầu năm

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đoàn Tiến Cường ghi nhận, đánh giá cao cố gắng, nỗ lực vượt khó của toàn thể CBCNV, đảng viên trong 6 tháng đầu năm. Đối với các ý kiến đề xuất của đại biểu dự Hội nghị, đồng chí phân giao nhiệm vụ cho các Phó giám đốc phụ trách chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất. Đề cập đến những khó khăn trong 6 tháng cuối năm, ảnh hưởng trực tiếp đến việc hoàn thành kế hoạch năm, đồng chí Đoàn Tiến Cường yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực, xử lý quyết liệt và dứt điểm các nhiệm vụ chưa hoàn thành, đặc biệt là nhiệm vụ sản xuất cung ứng điện cho hệ thống ./.

BBT đưa tin