Tin tức văn hóa

Triển khai chương trình văn hóa doanh nghiệp và chuẩn mực ứng xử năm 2021

Thứ ba, 22/12/2020 | 08:07 GMT+7
Ngày 21.12, Công ty đã ban hành Chương trình thực thực thi văn hóa doanh nghiệp và chuẩn mực hành vi
Ngày 21.12, Công ty đã ban hành Chương trình thực thực thi văn hóa doanh nghiệp và chuẩn mực hành vi ứng xử năm 2021. Đây được xem là cơ sở cho việc triển khai các nội dung của công tác văn hóa doanh nghiệp trong năm nay.
 
Theo chương trình thì các nội dung văn hóa doanh nghiệp và chuẩn mực hành vi ứng xử của Công ty gồm 12 chủ đề được phân bổ theo từng tháng của năm, bắt đầu từ tháng 1 và kết thúc vào tháng 12. Quý I gồm với các chủ đề như: Trang phục, đi lại nơi công sở; Chào hỏi, bắt tay; Giao tiếp qua điện thoại. Quý II gồm Ứng xử nơi sinh hoạt văn hóa thể thao; Ứng xử trong hội họp và Nơi làm việc của cá nhân. Quý III là Giao tiếp trực diện; Ứng xử trong công việc và Ứng xử với môi trường làm việc chung. Chủ đề của quý cuối năm tập trung vào các tiêu điểm như Giải quyết công việc; Ứng xử trên phương tiện giao thông và ứng xử trong dự tiệc... 
 
Thực hành tốt 5S -ứng xử với môi trường làm việc là một trong các chủ đề
thực thi văn hóa doanh nghiệp và chuẩn mực hành vi ứng xử năm 2021
 
Chương trình đã được triển khai đến các phòng nghiệp vụ, phân xưởng sản xuất để phổ biến đến từng CBCVN để mọi người thấu hiểu và thực hiện nghiêm túc.
 
Trước đó vào cuối tháng 11.2021, Công ty đã thực hiện xong việc tổng kết, đánh giá thực hiện VHDN giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch triển khai VHDN năm 2021. Căn cứ vào tiêu chí chấm điểm do EVN ban hành và kết quả triển khai tại đơn vị, năm 2020 Công ty đã triển khai đầy đủ các hoạt động VHDN và đạt điểm tối đa theo thang điểm do EVN quy định./.                                                                               
     Tin từ BCĐ VHDN