Tin tức sự kiện

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017

Thứ sáu, 9/2/2018 | 16:54 GMT+7
Chiều 09/02, Đảng bộ Công ty Thủy điện Ialy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Tham dự Hội nghị có hơn 100 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Đoàn Tiến Cường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty chủ trì hội nghị.

Chiều 09/02, Đảng bộ Công ty Thủy điện Ialy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Tham dự Hội nghị có hơn 100 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Đoàn Tiến Cường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty chủ trì hội nghị.

Đ/c Đoàn Tiến Cường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị đã tập trung phân tích các mặt công tác năm 2017 như: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do EVN giao; Công tác Quốc phòng - An ninh; Công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tiêu cực khác; Công tác tuyên truyền, giáo dục và việc triển khai, quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp ủy Đảng; Công tác tổ chức, cán bộ; Công tác xây dựng Đảng; Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Việc triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XII),... Đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 với 2 mục tiêu chung và 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực gồm: Lãnh đạo nhiệm vụ chính trị; Công tác xây dựng Đảng; Công tác triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng; Lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; Lãnh đạo các đoàn thể chính trị, xã hội; Về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XII),…

Khen thưởng cho các đảng viên có thành tích xuất sắc trong năm 2017

Tham luận tại hội nghị, các đảng viên nhất trí cao với Báo cáo của Đảng bộ Công ty. Đồng thời, tập trung phân tích những bài học trong công tác Đảng, trong lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn của Đảng bộ năm 2017 và kiến nghị các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác Đảng năm 2018.

                Kết luận Hội nghị, đồng chí Đoàn Tiến Cường khẳng định những thành tích đã đạt được, chỉ rõ những hạn chế khuyết điểm, đề ra hướng giải quyết, khắc phục và xây dựng chương trình kế hoạch công tác thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về công tác Đảng. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Công ty đã kêu gọi toàn thể đảng viên và CBCNV quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được đồng lòng, đồng sức, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Công ty đã công bố các Quyết định khen thưởng của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Đảng ủy Công ty cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng và trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017./.

                                                                                      Bài: Nguyễn Hòa, ảnh: Ngọc Hiến