Tin tức sự kiện

Đánh giá giám sát định kỳ VILAS 468 năm 2018

Thứ tư, 14/3/2018 | 08:28 GMT+7
Trong 2 ngày 12 và 13/3/2018, ông Nguyễn Tiến Dùng - Chuyên gia của Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) đã thực hiện việc đánh giá giám sát định kỳ năm 2018 cho Phòng thử nghiệm Công ty thủy điện Ialy mã số VILAS 468 theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.
          Trong 2 ngày 12 và 13/3/2018, ông Nguyễn Tiến Dùng - Chuyên gia của Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) đã thực hiện việc đánh giá giám sát định kỳ năm 2018 cho Phòng thử nghiệm Công ty thủy điện Ialy mã số VILAS 468 theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

           Phòng thử nghiệm Công ty thủy điện Ialy được đánh giá công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 và được BoA cấp chứng nhận với mã số VILAS 468 vào năm 2011, trong quá trình hoạt động, Phòng thử nghiệm chịu sự đánh giá giám sát định kỳ hàng năm của BoA để đảm bảo luôn duy trì hoạt động theo đúng tiêu chuẩn.

Chuyên gia đánh giá trao đổi cùng các thử nghiệm viên

          Trong đợt đánh giá này, chuyên gia đã xem xét các hồ sơ, tài liệu và các hoạt động của Phòng thử nghiệm theo các yêu cầu về quản lý và kỹ thuật của tiêu chuẩn. Kết thúc quá trình đánh giá, chuyên gia đã nhận xét: Hệ thống quản lý theo ISO/IEC 17025:2005  được xây dựng và duy trì tốt. Đội ngũ thử nghiệm viên có năng lực chuyên môn phù hợp, được đào tạo về thực hành phép thử. Phương tiện thử nghiệm được trang bị đầy đủ, được hiệu chuẩn định kỳ. Quá trình thử nghiệm được thực hiện đúng quy định và lưu giữ đầy đủ hồ sơ.

        Với kết quả đánh giá giám sát như trên, Phòng thử nghiệm đã tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005, thể hiện sự cam kết của Lãnh đạo là luôn duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn.

                                                                                        Bài và ảnh: Anh Vũ