Tin tức sự kiện

Chuyển đổi thành công ISO 9001 phiên bản 2015

Thứ tư, 4/4/2018 | 08:45 GMT+7
Trong 02 ngày 2 và 3 tháng 4 năm 2018, Công ty Thủy điện Ialy phối hợp với Tổ chức chứng nhận DQS tiến hành phiên đánh giá cấp lại chứng nhận đồng thời chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 sang phiên bản 2015.
          Trong 02 ngày 2 và 3 tháng 4 năm 2018, Công ty Thủy điện Ialy phối hợp với Tổ chức chứng nhận DQS tiến hành phiên đánh giá cấp lại chứng nhận đồng thời chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 sang phiên bản 2015. Ông Trần Chí Thành - Chuyên gia đánh giá trưởng của DQS Việt Nam chủ trì phiên đánh giá.
          Công ty Thủy điện Ialy là một trong số ít những đơn vị thuộc EVN xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2000 từ năm 2005. Để phù hợp với các phiên bản của tổ chức ISO, Công ty đã chuyển đổi sang phiên bản ISO 9001:2008 và mới đây là phiên bản 2015. Để thực hiện lộ trình chuyển đổi phiên bản 2015, nhiều hoạt động đã được đơn vị triển khai trong thời gian qua như: Đào tạo về nhận thức cho CBCNV; Xác định các vấn đề bên ngoài và nội bộ của Công ty có liên quan đến định hướng chiến lược; phân tích bối cảnh doanh nghiệp bằng mô hình SWOT để xác định thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức; Xác định các yếu tố rủi ro và kế hoạch các hành động dự kiến xử lý…

1

Họp bế mạc phiên đánh giá

         Qua 2 ngày đánh giá, trên cơ sở xem xét toàn diện, khách quan các bằng chứng chứng minh việc duy trì, áp dụng, cải tiến và chuyển đổi tiêu chuẩn tại Công ty Thủy điện Ialy, chuyên gia của DQS đã thu thập được nhiều bằng chứng cho thấy đơn vị đã thực hiện tốt việc áp dụng và đủ cơ sở để chuyển đổi thành công sang phiên bản 2015.
         Phát biểu tại cuộc họp bế mạc được tổ chức vào chiều ngày 3/4/2018, chuyên gia đánh giá trưởng của DQS-VN Trần Chí Thành kết luận: Có đầy đủ cơ sở để đệ trình và kiến nghị tổ chức chứng nhận DQS cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 cho Công ty Thủy điện Ialy trong thời gian sớm nhất./.

                                                                                   Bài và ảnh của ĐQ