Tin tức sự kiện

Quy tắc ứng xử Văn hóa trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Phần 2)

Thứ ba, 14/2/2023 | 13:45 GMT+7
Tiếp theo Ban BT trân trong giới thiệu Bộ quy tắc ứng xử trong Văn hóa EVN: Chương I Các quy tắc đạo đức nghề nghiệp và ứng xử của EVN