Tin tức sự kiện

Quy tắc ứng xử Văn hóa trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Thứ tư, 8/2/2023 | 14:04 GMT+7
Ngày 10/01/2023, Tổng giám đốc EVN đã ký Quyết định số 25/QĐ-EVN ban hành “Bộ Quy tắc ứng xử Văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam”. Đây được xem là kim chỉ nam để mỗi cá nhân trong EVN áp dụng một cách hiệu quả các nguyên tắc và giá trị văn hóa của EVN vào công việc, cuộc sống của mình nhăm hướng đến những giá trị văn minh của xã hội hiện đại Với mục tiêu phổ biến sâu, rộng tài liệu này đến CBCNV, Ban biên tập đã chọn lọc các nội dung cốt lõi để gửi đến các thành viên Ialy dưới dạng đồ họa thông tin để mọi người cùng đọc, thấu hiểu và thực hiện.