Thông báo tuyển dụng

Thông báo kết quả trúng tuyển dụng lao động năm 2022

Thứ năm, 29/12/2022 | 09:08 GMT+7
1. Kết quả thi lý thuyết ngày 28/10/2022: Được trích xuất từ phần mềm elearning và theo thông báo của EVN tại văn bản số 7085/EVN-TCCS, danh sách và điểm thi (chi tiết như phụ lục 1 kèm theo). 2. Kết quả phỏng vấn ngày 21/12/2022: Có 13 ứng viên có kết quả “Đạt” tại kỳ thi lý thuyết (28/10/2022) tham gia hội đồng thi ngày 21/12/2022, kết quả: - Có 12/13 ứng viên tham gia thi: Đạt yêu cầu. - Có 01/13 ứng viên tham gia thi: Không đạt yêu cầu. (chi tiết như phụ lục 1 kèm theo).