Tin tức sự kiện

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022

Thứ tư, 11/1/2023 | 08:24 GMT+7
Năm 2022, Công ty Thủy điện Ialy sản xuất được 5,74 tỷ kWh điện đạt 116% kế hoạch, đây là kết quả nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị được nêu ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy Công ty tổ chức ngày 10/1, tại Gia Lai. Đồng chí Nguyễn Đức Cường - Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự và chỉ đạo hội nghị.

Hoàn thành toàn diện các nhiệm được giao

Đ/c Đoàn Tiến Cường - UVBCH ĐU EVN, Bí thư ĐU, Giám đốc Công ty phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí Đoàn Tiến Cường – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy cho biết: Trong năm 2022, Đảng ủy Công ty đã nghiêm túc triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận của cấp trên. Công tác giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và học tập Nghị quyết của Đảng được triển khai nghiêm túc, nội dung, hình thức tổ chức được cải tiến, đổi mới.

Công tác tổ chức, công tác cán bộ; công tác quản lý đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện dân chủ theo đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được nâng cao, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Lãnh đạo công tác dân vận, các đoàn thể chính trị - xã hội, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đi vào thực chất, hiệu quả.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, năm 2022, sản lượng điện sản xuất của Công ty đạt 5,74/4,9 tỷ kWh (đạt 116% kế hoạch năm). Các chỉ tiêu về tỉ lệ điện tự dùng, hệ số khả dụng, tỷ lệ thời gian dừng máy sự cố của các nhà máy đều đạt kế hoạch đề ra. Công ty đã tổ chức giám sát sửa chữa lớn các tổ đảm bảo chất lượng, an toàn, tiết kiệm, vượt tiến độ đề ra.

Trong năm, không để xảy ra tại nạn lao động; không để xảy ra tai nạn giao thông trong khi thực hiện nhiệm vụ do lỗi của người lao động; không để xảy ra cháy gây hư hỏng thiết bị của nhà máy điện, trụ sở, kho tàng, nhà xưởng.

Công ty đã phối hợp với Sở Công Thương tham mưu UBND 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum đã phê duyệt Phương án Ứng phó khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Ialy, Sê San 3 và Pleikrông. Công ty đã thực hiện tốt, đảm bảo an toàn cho hạ du, không có vi phạm xả lũ và đảm bảo an toàn thi công công trình nhà máy Ialy mở rộng.

Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, Công ty đã  ứng dụng CNTT trong sửa chữa theo phương pháp RCM; xây dựng yêu cầu phân tích dữ liệu bằng công cụ phân tích thông minh trong công tác quản lý kỹ thuật; xây dựng yêu cầu xây dựng ứng dụng di động cung cấp các thông tin trực tuyến thông số vận hành hệ thống điện phục vụ điều hành sản xuất cho các cấp... Trong năm 2022, Công ty có 18 giải pháp sáng kiến được triển khai áp dụng, trong đó 08 giải pháp đề xuất xét duyệt sáng kiến cấp Tập đoàn, 10 giải pháp sáng kiến cấp cơ sở.

Quản lý vận hành hiệu quả 3 nhà máy

Đ/c Nguyễn Đức Cường - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV EVN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Cường - Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐTV EVN ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng ủy Công ty Thủy điện Ialy đã đạt được trong năm 2022 trên tất cả các mặt. Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Công ty, thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Công tác an ninh quốc phòng luôn được giữ vững, đời sống của CBCNV được cải thiện, quyền làm chủ của người lao động trong Công ty được phát huy. Các cấp uỷ từ Đảng uỷ Công ty đến các Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp uỷ cấp trên; hoàn thành tốt các mặt công tác xây dựng Đảng; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong toàn đảng bộ từng bước nâng cao. Vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng được thể hiện rõ nét, tạo ra sự ổn định về chính trị tư tưởng trong đội ngũ đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Đức Cường đề nghị Đảng ủy Công ty Thủy điện Ialy trong năm 2023 tiếp tục đổi mới, chú trọng công tác chính trị, tư tưởng gắn với tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập, xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương.

Đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn và của Công ty. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần quan trọng xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và củng cố tổ chức ngày càng chặt chẽ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tập trung vào việc chủ động phát hiện sớm để xử lý kịp thời các vấn đề có liên quan đến lịch sử chính trị. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng.

Lãnh đạo Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Tập đoàn giao, tăng cường công tác quản lý vận hành an toàn, hiệu quả 3 nhà máy (Ialy, Pleikrông, Sê San 3) đảm bảo hoàn thành sản lượng điện và các chỉ tiêu hiệu quả năm 2023 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.

Đồng chí Nguyễn Đức Cường đề nghị Công ty Thủy điện Ialy tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, phối hợp với EVNPSC để hoàn thành toàn bộ danh mục sửa chữa lớn theo kế hoạch EVN giao đảm bảo chất lượng, tiến độ và tiết kiệm chi phí. Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn tại Công ty, đảm bảo thực hiện hoàn thành đầy đủ các nội dung chủ đề năm 2023 của Tập đoàn về “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Tiếp tục duy trì củng cố và phát triển mối quan hệ giữa Công ty với các cấp, các ngành ở địa phương, đồng thời thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, như: ủng hộ các quỹ xã hội, xây nhà tình nghĩa giúp đỡ các gia đình nghèo, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trong Công ty và ở địa phương nhân các ngày Lễ, Tết. Tổ chức lực lượng bảo vệ, quản lý vận hành hợp lý để đảm bảo an toàn các công trình sản xuất điện hiện hữu khi thi công Dự án Nhà máy thủy điện Ialy mở rộng.

Một số chỉ tiêu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Công ty Thủy điện Ialy năm 2023:

- Sản lượng điện sản xuất: 4,69 tỷ kWh;

- Hoàn thành toàn bộ các danh mục sửa chữa lớn theo kế hoạch Tập đoàn giao;

- Thực hiện hoàn thành đầy đủ các nội dung chủ đề năm 2023“Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Đảm bảo kiện toàn tổ chức, lực lượng Đại đại pháo phòng không 37mm-1, lực lượng tự vệ;

- Đảm bảo an ninh, an toàn thi công Dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng./.

Đ/C Nguyễn Đức Cường trao Giấy khen "Đơn vị hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, tiêu biểu" năm 2022 cho Đảng ủy Công ty 

Đ/c Đoàn Tiến Cường trao Giấy khen của BCH Đảng bộ Công ty cho các đảng viên có tyhanhf tích xuất sắc, tiêu biểu năm 2022

Đ/c Lê Văn Thuyết - Phó BT ĐU trao Giấy khen cho các đảng viên tiêu biểu năm 2022 trong "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh"

Xuân Tiến-Thùy trang, ảnh Ngọc Hiến