Tin tức sự kiện

Hội thảo giới thiệu hệ thống tài liệu HSE

Thứ sáu, 10/2/2023 | 10:05 GMT+7
Sáng nay (10.02), Công ty Thủy điện Ialy tổ chức Hội thảo giới thiệu nội dung bộ tài liệu hệ thống quản lý Môi trường-An toàn-Sức khỏe nghề nghiệp (HSE) sau thời gian phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng và được EVN đồng ý cho phép áp dụng thí điểm. Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của Phó giám đốc Đinh Viết Thiện, tham dự có Đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, phân xưởng sản xuất, các chuyên viên phụ trách công tác an toàn, y tế, môi trường, PCCC, quản lý kho.

Có tất cả 24 tài liệu liên quan đến HSE theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 45001 và ISO 14001 được giới thiệu gồm 17 quy trình, 06 hướng dẫn và 01 sổ tay HSE được đại diện phòng Kỹ thuật và An toàn trình bày chi tiết tại Hội thảo để CBCNV liên quan nắm rõ nội dung và triển khai áp dụng thí điểm tại Thủy điện Ialy ngay sau kết thúc Hội thảo.

Ông Đinh Viết Thện - PGĐ Công ty phát biểu

Trước đó, vào các ngày 02 và 03 tháng 02.2023, Công ty đã ban hành Kế hoạch số 95/KTAT về việc triển khai, đưa vào vận hành thí điểm hệ thống quản lý HSE và Thông báo số 118/TB-TĐIAL công bố tài liệu hệ thống HSE. Theo các văn bản này thì kế hoạch thí điểm áp dụng HSE sẽ được thực hiện tại Thủy điện Ialy với từ đầu tháng 02.2023 đến giữa tháng 5.2023 gồm 10 nhóm công việc trên cơ sở 24 tài liệu liên quan nhằm mục tiêu tuân thủ quy định của pháp luật và yêu cầu tiêu chuẩn HSE.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó giám đốc Đinh Viết Thiện định hướng những mục tiêu chính, giao nhiệm vụ triển khai đến từng đơn vị, cán bộ liên quan, đồng thời chủ trì phiên thảo luận, đóng góp ý kiến vào hệ thống tài liệu, phương pháp luận, cách thức thực hiện thí điểm đề án.

Sau Hội thảo này một số hoạt động khác sẽ triển khai như: Đánh giá rủi ro ATSKNN theo phương pháp hệ thống quản lý HSE; Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý HSE tại NMTĐ Ialy; Đánh giá sự phù hợp của từng quy trình với điều kiện thực tế, hoàn thiện Bộ hồ sơ tài liệu hệ thống quản lý HSE sau khi đưa vào vận hành thí điểm…

                                                                                Donghc đưa tin từ Hội thảo, ảnh Ngọc Hiến