Tin tức sự kiện

Kết quả công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023

Thứ hai, 26/6/2023 | 09:47 GMT+7
6 tháng đầu năm 2023, công tác chuyển đổi số được Lãnh đạo Công ty quan tâm chỉ đạo và các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc như một nhiệm vụ trọng tâm. Dưới đây là những kết quả đạt được trên các lĩnh vực:

1. Lĩnh vực Quản lý kỹ thuật – sản xuất

Hoàn thành 100% dữ liệu cây thư mục thiết bị theo Tiêu chí đánh giá của EVN. Rà soát thuộc tính của thiết bị và cập nhật thông số chính RCM IALY đạt 90%, Sê San 3 đạt 88%, Pleikrông đạt 90% so với kế hoạch năm 2023.

Thực hiện phân tích và lập phương án kỹ thuật tổ máy H2, H3, H4, Tràn vận hành NMTĐ Ialy; thiết bị trạm 220kV và tràn vận hành NMTĐ Sê San 3; tổ máy H2 NMTĐ PLK. Đã hoàn thành 100% việc lập phương án kỹ thuật chi tiết, khối lượng vật tư thiết bị phục vụ công tác sửa chữa lớn năm 2024 của Công ty.

Hoàn thiện việc xây dựng và trình ban hành xong lưu đồ lập báo cáo công tác vận hành hồ chứa; Đã thiết lập Zalo Official Account (ZOA) có tên “Công ty Thủy điện Ialy” để sử dụng như kênh truyền thông nội bộ Công ty.

2. Lĩnh vực Quản trị nội bộ

Xây dựng xong đề cương phục vụ biên soạn bài giảng E-Learning: Vận hành MBA chính và đánh giá tình trạng MBA NMTĐ Ialy; Vận hành hệ thống dầu áp lực MHY điều khiển tuabin Nhà máy Thủy điện Ialy. Quản lý, vận hành hệ thống nước kỹ thuật và Quản lý vận hành các trạm bơm NMTĐ Sê San 3. Quản lý, vận hành hệ thống DCS và Quản lý, vận hành Tua bin thủy lực NMTĐ Pleikrông…

3. Lĩnh vực đầu tư xây dựng

Hoàn thành việc cập nhật, bổ sung cơ sở dữ liệu, các chức năng trên phần mềm đầu tư xây dựng (IMIS2.0) theo kế hoạch của EVNICT: 100% số lượng các gói thầu thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh và đấu thầu rộng rãi được tổ chức đấu thầu qua mạng khi hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia đáp ứng yêu cầu

Ý tưởng “Xây dựng cơ sở dữ liệu hỗ trợ giúp xác định nhanh nguyên nhân khi có sự cố xảy ra” tại Thủy điện Pleikrông (đạt giải tại cuộc thi ý tưởng CCHC năm 2022) đã thực hiện cho các bảo vệ tổ máy, đang triển khai cho các bảo vệ  của các hệ thống còn lại trong Nhà máy. Ý tưởng bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực như: Giảm thời gian truy xuất, tra cứu dữ liệu khi có sự cố xảy ra. Phán đoán nhanh, chính xác nguyên nhân sự cố và sớm đưa tổ máy vào vận hành. Tạo nguồn dữ liệu, thuận lợi cho việc kiểm tra, theo dõi và học tập của nhân viên vận hành.

Hoàng Thiện VHPLK