Tin tức sự kiện

Hội nghị tổng kết công tác Quản lý kỹ thuật năm 2022

Thứ hai, 20/2/2023 | 09:05 GMT+7
Sáng 17/02/2023, Công ty Thủy điện Ialy tổ chức Hội nghị Quản lý kỹ thuật (QLKT) để tổng kết, đánh giá thực hiện công tác QLKT năm 2022 và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác năm 2023. Tham dự có lãnh đạo, chuyên viên làm công tác QLKT của Phòng Kỹ thuật và An toàn, các phân xưởng trực tiếp sản xuất tại 03 nhà máy thủy điện Ialy, Sê San 3 và Pleikrông. Ông Đinh Viết Thiện - Phó Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị.

Ông Đinh Viết Thiện - Phó giám đốc Công ty phát biểu

Tại Hội nghị, Phòng Kỹ thuật và An toàn đã trình bày báo cáo tổng kết đánh giá về công tác QLKT năm 2022 và kế hoạch công tác QLKT năm 2023 của Công ty. Theo đó, các chỉ tiêu QLKT năm 2022 cả 03 nhà máy đều đạt và vượt so với kế hoạch EVN giao. Cụ thể sản lượng điện sản xuất 5 tỷ 741 triệu kWh (vượt 16,6% so kế hoạch EVN giao). Các chỉ tiêu khác như: hệ số khả dụng, tỷ lệ dừng máy do sự cố, tỷ lệ điện tự dùng đều đạt và vượt so với kế hoạch. Năm 2022, Thủy điện Sê San 3 và Pleikrông không có sự cố nào xảy ra.

Đội ngũ quản lý kỹ thuật Công ty tham dự Hội nghị

Đánh giá về công tác sửa chữa bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy thiết bị (RCM), Công ty cũng đã triển khai cập nhật đầy đủ cơ sở dữ lệu trên phần mềm QLKT (PMIS) và hoàn thành phân tích RCM để đưa vào kế hoạch thực hiện sửa chữa lớn trong năm 2022, 2023 cho toàn bộ các danh mục thiết bị chính tại 03 nhà máy. Đối với các danh mục thiết bị phụ, Công ty đã triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu, thực hiện phân tích RCM để lập kế hoạch sửa chữa lớn các năm tiếp theo.

Ông Phan Chí Công Danh - Trưởng phòng KTAT đọc Báo cáo tổng kết về công tác QLKT Công ty năm 2022

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu ra các tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới, cụ thể về công tác xử lý khiếm khuyết thiết bị; công tác khảo sát, lập phương án kỹ thuật sửa chữa lớn; đảm bảo dữ liệu cây thư mục trên phần mềm PMIS; công tác giám sát trong sửa chữa lớn; xử lý giảm hàng tồn kho…

Đại diện PX Thủy công tham gia tham luận tại Hội nghị

Hội nghị cũng được nghe ý kiến tham luận của các đơn vị về công tác quản lý, giám sát thi công sửa chữa lớn đảm bảo chất lượng, rút ngắn tiến độ (PXVH Ialy); kinh nghiệm trong công tác giảm hàng tồn kho (PXVH Pleikrông); công tác lập biên bản khảo sát xây dựng phương án kỹ thuật sửa chữa lớn đảm bảo đầy đủ dữ liệu, chặt chẽ về pháp lý (PXVH Sê San 3); vận hành hồ chứa đảm bảo Quy trình liên hồ, đặc biệt quy định về lưu lượng xả nước tối thiểu về hạ du hồ Thủy điện Ialy (PX Thủy công). Các tham luận đã đánh giá đúng thực trạng vấn đề, chỉ rõ được các tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện và đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Các ý kiến về công tác chuyên môn, giám sát sửa chữa lớn, xử lý giảm hàng tồn kho cũng được đưa ra trước Hội nghị để các đơn vị cùng nhau trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Giám đốc Công ty ghi nhận những nỗ lực của tập thể, cá nhân trong công tác QLKT năm 2022, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu QLKT và sản lượng điện EVN giao. Bên cạnh đó, các mặt hạn chế cũng cần phải rút kinh nghiệm, khắc phục trong thời gian tới, đặc biệt trong công tác khảo sát, lập phương án kỹ thuật và giám sát, nghiệm thu các danh mục sửa chữa lớn.

Hội nghị QLKT là hoạt động được Công ty Thủy điện Ialy tổ chức theo định kỳ hàng năm theo Quy chế về công tác sản xuất kinh doanh điện, ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-HĐTV ngày 26/01/2022 của Hội đồng thành viên./.

                                                                         Văn Ngọc đưa tin, ảnh Ngọc Hiến