Tin tức sự kiện

IMIS 2.0 đưa công tác quản lý các dự án Đầu tư xây dựng tại EVN lên tầm cao mới

Thứ sáu, 14/10/2022 | 08:19 GMT+7
Vòng đời của một dự án đầu tư xây dựng là cả một quá trình bắt đầu từ khảo sát, nghiên cứu, thi công xây dựng, lập dự án đầu tư, giám sát xây dựng, quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, bảo hành, bảo trì và các hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình.

Để đáp ứng nhu cầu quản lý các dự án đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và các đơn vị trực thuộc, EVNICT đã nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý ĐTXD (IMIS 2.0) và đưa vào sử dụng từ tháng 3/2022.

IMIS 2.0 được thiết kế gồm các chức năng phục vụ cho các đơn vị quản lý dự án, các cấp quản lý và phục vụ cho CBCNV công tác tại hiện trường, tại các công trường xây dựng. Đây là hệ thống phần mềm đã chuyển đổi số 8 quy trình nghiệp vụ (QTNV) quản lý kế hoạch vốn đầu tư xây dựng, 15 QTNV về công tác đấu thầu, 06 QTNV thẩm tra thẩm định các dự án đầu tư xây dựng lưới điện đến 110kV, 06 QTNV hợp đồng, một số quy trình chung trong quá trình lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; các yêu cầu nghiệp vụ quản lý giá VTTB và lương chuyên gia, quy trình nghiệp vụ giám sát, v.v…

Mô hình tổng thể hệ thống phần mềm IMIS 2.0

Các chức năng của IMIS 2.0

Chính vì có nhiều QTNV được tích hợp vào một phần mềm nên đối tượng người dùng của IMIS2.0 không chỉ bó hẹp trong phạm vi một phòng ban mà phải có sự tham gia của nhiều nhóm người dùng liên quan đến dự án như các cấp Lãnh đạo từ Tập đoàn đến các Tổng Công ty, các đơn vị thành viên để thực hiện công tác quản lý, điều hành; Nhóm thực hiện tại văn phòng như Bộ phận Kế hoạch để thực hiện công tác quản lý kế hoạch đầu tư xây dựng bao gồm cả công tác đăng ký và giao kế hoạch; Bộ phận Quản lý Dự án để thực hiện quản lý thủ tục đầu tư xây dựng, quản lý theo dõi công tác đấu thầu, theo dõi quản lý hợp đồng, tiến độ dự án; Bộ phận Tài chính kế toán để thực hiện công tác quản lý giải ngân, cấp phát vốn; Nhóm thực hiện ngoài công trường như Ban quản lý dự án, Tư vấn, Nhà thầu, Tư vấn Giám sát để phê duyệt tài liệu thiết kế, cập nhật các thông tin giám sát, nhật ký giám sát và các hình ảnh, hồ sơ tài liệu trong các giai đoạn khảo sát và thi công xây dựng.

Để phục vụ nhiều đối tượng người dùng như trên, IMIS 2.0 được di động hóa để mọi người dùng có thể sử dụng các thiết bị di động (smart phone, máy tính bảng) thông qua trình duyệt Web hoặc ứng dụng mobile để truy cập và thực hiện các nghiệp vụ theo nhu cầu mọi lúc, mọi nơi. Ngoài ra, IMIS 2.0 cũng được tích hợp, thu nhận và chia sẻ thông tin với các phần mềm dùng chung của EVN như đưa thông tin từ các dự án được bàn giao, đưa vào sử dụng sang phần mềm quản lý kỹ thuật (PMIS); kết nối với Hệ thống dOffice để nhận các văn bản liên quan đến dự án; liên kết với Trang thông tin Web Đấu thầu EVN về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông tin gói thầu, thông tin mời thầu, kết quả đấu thầu; kết xuất các báo cáo online lên hệ thống EVN Portal, v.v…

Tại Công ty Thủy điện Ialy, IMIS 2.0 đã được sử dụng trong quá trình tham gia giám sát thi công dự án Nhà máy thủy điện Ialy mở rộng và quản lý các dự án ĐTXD được EVN chỉ định làm chủ đầu tư. Công ty đã phân định trách nhiệm thực hiện công việc trên phần mềm cho các bộ phận và cá nhân trong các dự án đầu tư xây dựng. Với hàng loạt quy trình nghiệp vụ đã được số hóa, IMIS 2.0 thực sự là nền tảng để thực hiện công tác quản lý dự án một cách thiết thực, hiệu quả cho các đơn vị thành viên và Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam./.

Đình Tâm-KTAT