Tin tức văn hóa

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, kiểm tra văn hóa doanh nghiệp

Thứ ba, 30/10/2018 | 15:57 GMT+7
Sáng 30.10, Công ty Thủy điện Ialy tổ chức khóa tập huấn Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) và chuẩn mực hành vi ứng xử cho gần 100 CBCNV làm việc tại các phân xưởng sản xuất thuộc 3 nhà máy. Đây là một trong các nội dung trọng tâm của chương trình VHDN do Công ty Thủy điện Ialy xây dựng và triển khai trong năm 2018.
Sáng 30.10, Công ty Thủy điện Ialy tổ chức khóa tập huấn Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) và chuẩn mực hành vi ứng xử cho gần 100 CBCNV làm việc tại các phân xưởng sản xuất thuộc 3 nhà máy. Đây là một trong các nội dung trọng tâm của chương trình VHDN do Công ty Thủy điện Ialy xây dựng và triển khai trong năm 2018.

Tại buổi tập huấn, CBCNV được nghe thành viên Ban chỉ đạo VHDN Công ty truyền đạt, hệ thống hóa và phân tích những nội dung cơ bản trong bộ tài liệu Văn hóa Ialy (ban hành ngày 25/9/2014) gồm: Giá trị cốt lõi; Chuẩn mực đạo đức; Thực thi Văn hóa. Đối với chuẩn mực hành vi ứng xử (được ban hành và áp dụng từ ngày 25/5/2011), CBCNV được cập nhật lại các nội dung, quy định về ứng xử trên các lĩnh vực như: tác phong, giao tiếp nơi công sở; Ứng xử trong giao tiếp; Ứng xử trong công việc; Ứng xử nơi công cộng... được nghe giải thích, phân tích, đánh giá và khuyến cáo một số vấn đề như sử dụng điện thoại, sử dụng bia rượu, ứng xử trong hội họp, tinh thần chấp hành pháp luật... đang xảy ra trong đời sống thực tế hiện nay...

  Phó giám đốc-Phó Ban chỉ đạo VHDN Lê Văn Thuyết phát hiểu khai mạc

Trước đó vào ngày 26/10/2018 Ban chỉ đạo VHDN Công ty Thủy điện Ialy đã tổ chức kiểm tra nhận thức về "Chuẩn mực về hành vi ứng xử" văn hóa của CBCNV với sự tham gia của 06 Phòng ban thuộc Khối Văn phòng.

Nội dung chính của đợt kiểm tra là các câu hỏi tình huống thực tế trong công việc và trong cuộc sống, CBCNV không cần phải học thuộc chính xác các nguyên tắc trong bộ tài liệu mà chỉ cần nắm được các nguyên tắc giao tiếp cơ bản về các chuẩn mực và ứng dụng vào cuộc sống. Đợt kiểm tra được thực hiện bằng hình thức trực tuyến gồm 15 câu trắc nghiệm, người được kiểm tra trả lời đúng từ 12 câu trở lên là đạt yêu cầu. Điểm số được thể hiện trên máy tính ngay sau khi thí sinh hoàn tất bài thi nên rất khách quan và công tâm.
 
Toàn cảnh khóa tập huấn

Theo công bố của Ban tổ chức thì kết quả 100% người được kiểm tra đạt yêu cầu. Đây là cơ sở để đánh giá về nhận thức của CBCNV trong việc thấu hiểu và thực thi tốt Văn hóa và chuẩn mực ứng xử của Ialy.

                                                                    Bài Hạnh Nguyên, ảnh Ngọc Hiến