KAIZEN-5S

Kaizen-5S

Thứ hai, 21/6/2021 | 15:45 GMT+7
Chứng nhận Thực hành tốt 5S

Chứng nhận Thực hành tốt 5S của Công ty (Hiệu lực từ 26/11/2020 đến 26/11/2022)

Chuyên gia Nhật bản đào tạo cho Công ty về công cụ cải tiến 5S (Kaizen-5S)

Lễ ra quân tổng vệ sinh mở đầu quá trình xây dựng và áp dụng công cụ Kaizen-5S trong Công ty