Khoa học công nghệ

6. Sửa chữa đường dây

Thứ tư, 27/1/2010 | 08:30 GMT+7
Video Sửa chữa đường dây