02_Tintuc_News Detail Full

Ban hành tài liệu: Chuẩn mực hành vi ứng xử

Thứ năm, 26/5/2011 | 18:19 GMT+7
Trong lộ trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp, ngày 25/5/2011, Giám đốc Công ty ký Quyết định số

      Trong lộ trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp, ngày 25/5/2011, Giám đốc Công ty ký Quyết định số 128/QĐ-TĐIAL, ban hành tài liệu “Chuẩn mực hành vi ứng xử” tại Công ty Thủy điện Ialy sau thời gian soạn thảo, tổng hợp góp ý của các cấp Lãnh đạo.

      “Chuẩn mực hành vi ứng xử” gồm phần 1: Lời nói đầu; phần 2:  Cam kết-định hướng và phần 3: Các chuẩn mực ứng xử. Nội dung trọng tâm của bộ tài liệu tập trung ở phần 3 với các chuẩn mực cụ thể về tác phong giao tiếp nơi công sở; Ứng xử trong giao tiếp; Ứng xử trong công việc; Ứng xử nơi công cộng.
      Nội dung tài liệu là những giá trị mực thước của xã hội văn minh được Công ty chắt lọc, xây dựng và áp dụng tại doanh nghiệp để tạo dựng hình ảnh về con người Ialy “Thông minh-Tận tụy-Trung thực”, từ đó hình thành nên thương hiệu Ialy với diện mạo tốt đẹp, thân thiện trong nhìn nhận và đánh giá của cộng đồng, khách hàng, đồng nghiệp.

      Với cam kết, tài liệu sẽ được thực thi một cách nghiêm túc, toàn diện và ổn định lâu dài nên thời gian đến nhiều hình thức phổ biến rộng khắp sẽ được áp dụng qua nhiều kênh phù hợp (Sinh hoạt chi bộ, phổ biến tại đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên, tổ sản xuất…) để mọi thành viên Ialy thấu hiểu và tự giác thực hiện. Hiện tại tài liệu “Chuẩn mực về hành vi ứng xử” đã được phân phối đến các đơn vị và đăng tải tại chuyên mục Văn hóa doanh nghiệp của website Công ty.

                                                                                                                                  TM