Giới Thiệu

Thành tích

Quá trình thành lập, phát triển với quyết tâm và nỗ lực của toàn doanh nghiệp. Công ty đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật do Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao. Thực hiện tốt các nghĩa vụ với nhà nước. Đóng góp thiết thực trong công tác phát triển kinh tế, ổn định an ninh-chính trị của địa phương. Tập thể CBCNV Công ty đã được các cấp, các ngành ghi nhận và khen thưởng xứng đáng.

Khen thưởng của Nhà nước và các Bộ, Ngành

- 01 Huân chương lao động hạng Nhất (QĐ số 2452/QĐ-CTN ngày 29/9/2014) cho Công ty

- 01 Huân chương lao động hạng Nhì (QĐ số 1466/QĐ-CTN ngày 07/10/2009) cho Công ty

- 01 Huân chương lao động hạng Ba (QĐ số 323/2004/QĐ/CTN) cho Công ty

- 01 Huân  chương lao động hạng Nhì (QĐ số 2083/QĐ-CTN ngày 15/11/2011) cho Công đoàn Công ty.

- 01 Huân  chương lao động hạng Ba (QĐ số 1393/QĐ-CTN ngày 21/12/2006) cho Công đoàn Công ty.

- 05 Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc kế hoạch Nhà nước của Thủ tướng Chính phủ năm 2002, 2004, 2009, 2011.

- 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong Xây dựng và Bảo vệ tổ quốc (QĐ số: 120/QĐ-TTg ngày 16/01/2020) cho Công ty

- 07 Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc kế hoạch Nhà nước của Bộ Công thương (trước đây là Bộ Công nghiệp) các năm 2006, 2007, 2008 và 2012, 2015 và 2018

- 02 Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an vì thành tích xuất sắc trong phòng trào Quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc các năm 2004 và 2007.

Khen thưởng của địa phương

- 06 Cờ dẫn đầu phong trào thi đua do UBND tỉnh Gia Lai trao tặng các năm 2004, 2005 và 2011, 2014, 2017 và 2018.

- 02 Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc kế hoạch Nhà nước do UBND tỉnh Gia Lai trao tặng các năm 2006 và 2010.

- 01 Cờ thi đua xuất sắc trong hôạt động SXKD từ 2000 - 2020 (QĐ số 126/QĐ-UBND ngày 04/02/2020).

     Khen thưởng vì thành tích trong công tác AT - BHLĐ - Môi trường - Văn hóa doanh nghiệp

- 01 Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu về công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- 01 Cờ thi đua về công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2009 của Bộ Công thương.

- 01 Cờ thi đua của Liên đoàn lao động tỉnh Gia Lai tặng đơn vị xuất sắc trong công tác Bảo hộ lao động năm 2004 và 2005.

- 01 Bằng khen của Bộ Công thương trao tặng năm 2013 vì thành tích trong công tác AT-VSLĐ-PCCN.

- 01 Bằng khen của Bộ Công thương trao tặng năm 2011 vì thành tích trong công tác y tế.

- 01 Bằng khen của Bộ Tài nguyên-Môi trường trao tặng năm 2005 vì thành tích trong hoạt động bảo vệ môi trường Việt Nam.

- 01 Bằng khen của Bộ Y tế vì thành tích trong công tác chăm sóc sức khỏe người lao động năm 2010.

- 01 Bằng khen của Bộ Công an trao tặng năm 2012 vì thành tích 10 năm thực hiện Luật PCCC (2001 - 2011).

- 01 Bằng khen của Công đoàn Điện lực Việt Nam về thành tích 10 năm thực hiện phong trào “Xanh-Sạch-Đẹp” đảm bảo an toàn vệ sinh lao động vào năm 2006.

- 01 Bằng khen của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam vì thành tích thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội năm 2006.

- 02 Cúp vàng phát triển vì sự nghiệp xanh Việt Nam do Liên hiệp các Hội khoa học & kỹ thuật Việt Nam trao tặng các năm 2003 và 2004.

- Giải thưởng “Thương hiệu xanh bền vững” giải thưởng cao nhất do Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam trao tặng năm 2008.

- Giải thưởng “Top 100 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam” do Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam trao tặng năm 2008.

- Giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu an toàn lao động” do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao tặng năm 2008.

- Giải thưởng “Topten ngành hàng thương hiệu Việt hội nhập WTO” do Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam trao tặng năm 2009.

- Giải thưởng “Cúp vàng vì sự nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam EPA 2009” do Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng.

- 01 Bằng công nhận “Cơ sở văn hóa” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng năm 2004.

- 06 năm liên tục 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 và 2008 được địa phương công nhận danh hiệu “ Công sở văn hóa”.

- Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2013 do Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai công nhận

Và nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý khác.

 
 
 
Công ty đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Công đoàn Công ty đón nhận Huân chương LĐ hạng Nhì
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Đón nhận Cờ thi đua của chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GĐ Cty đón nhận giải thưởng
Thương hiệu Xanh bền vững

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Đón nhận danh hiệu Top 100

Thương hiệu hàng đầu Việt Nam