Tin tức văn hóa

Ghi nhận những đóng góp tích cực của Công ty Thủy điện Ialy trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai

Thứ ba, 25/2/2020 | 09:12 GMT+7
Công ty Thủy điện Ialy là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Qua 20 năm hình thành và phát triển (2000 - 2020), các thế hệ cán bộ, công nhân, lao động Công ty đã đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, chung tay xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh,

        Công ty Thủy điện Ialy là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Qua 20 năm hình thành và phát triển (2000 - 2020), các thế hệ cán bộ, công nhân, lao động Công ty đã đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, chung tay xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh, trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả và có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế  - xã hội của tỉnh.  

        Từ khi thành lập Nhà máy Thủy điện Ialy (28/02/2000) - tiền thân của Công ty Thủy điện Ialy - đến nay, Công ty luôn hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu phát điện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao (hiện nay mỗi năm trung bình phát lên lưới điện quốc gia khoảng 5 tỷ KWh), đóng góp đáng kể nguồn năng lượng phục vụ cho quá trình phát triển đất nước nói chung, trong đó có tỉnh Gia Lai nói riêng.

       Mặc dù là đơn vị kinh tế Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh nhưng Công ty đã luôn đồng hành, gắn bó lâu dài với địa phương trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Quá trình đầu tư xây dựng các dự án thủy điện của Công ty gắn với việc đầu tư mới, nâng cấp, cải tạo các công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông, thủy lợi, điện, nước... đã góp phần tăng năng lực kết nối hạ tầng ở địa bàn vùng sâu, vùng xa và các trung tâm của tỉnh. Số lượng lớn lao động tại chỗ được sử dụng trong giai đoạn xây dựng dự án và hàng trăm lao động kỹ thuật vận hành sản xuất có việc làm, thu nhập ổn định khi hoàn thành công trình.


Đồng chí Dương Văn Trang thăm và chúc tết CBCNV Công ty nhân dịp Tết nguyên đán
      
      Đặc biệt, trong những năm qua, Công ty Thủy điện Ialy là một trong những doanh nghiệp thực hiện tốt các nghĩa vụ ngân sách với Nhà nước, đóng góp đáng kể vào ngân sách địa phương (bình quân mỗi năm, Công ty nộp ngân sách địa phương khoảng 400 tỷ đồng), tạo nguồn thu ngân sách ổn định, giúp cho việc cân đối ngân sách và đầu tư phát triển của tỉnh.

      Ngoài ra, Công ty đã có nhiều đóng góp cùng với tỉnh giải quyết vấn đề an sinh xã hội, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện, góp phần xóa đói, giảm nghèo tại địa phương. Hằng năm, tập thể cán bộ, công nhân viên của Công ty đã đóng góp hàng trăm triệu đồng từ tiền lương để hỗ trợ cho các tổ chức xã hội, như: Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; Quỹ Vì người nghèo; Quỹ Khuyến học; Quỹ Nạn nhân chất độc màu da cam... Hoạt động này đã trở thành phong trào mang tính tự nguyện của tập thể cán bộ, công nhân viên của Công ty, thể hiện trách nhiệm xã hội và sự chia sẻ khó khăn với cộng đồng dân cư tại địa phương.

      Có thể thấy rằng, qua 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty Thủy điện Ialy đã thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong việc góp phần sản xuất, cung ứng nguồn năng lượng phục vụ công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trước xu hướng hội nhập quốc tế với những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, song với truyền thống đoàn kết, thống nhất, chung sức, chung lòng của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty và sự quan tâm phối hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương, tin tưởng rằng Công ty sẽ vượt qua khó khăn, tận dụng thế mạnh, kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ, khẳng định vai trò, vị thế là lá cờ đầu về thủy điện ở Tây Nguyên, đồng thời đóng góp nhiều hơn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Ảnh: Nguồn internet, Ngọc Hiến