Tin tức văn hóa

Phát động cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo” chủ đề “Vì một Ialy sáng tạo, hiệu quả”

Thứ năm, 12/9/2019 | 14:46 GMT+7
Sáng 9/9, tại Văn phòng Công ty thủy điện Ialy, Ban Tổ chức cuộc thi Văn hóa doanh nghiệp phát động cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo” của Công ty Thủy điện Ialy đến toàn thể CBCNV với chủ đề “Vì một Ialy sáng tạo, hiệu quả”.
Sáng 9/9, tại Văn phòng Công ty thủy điện Ialy, Ban Tổ chức cuộc thi Văn hóa doanh nghiệp phát động cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo" của Công ty Thủy điện Ialy đến toàn thể CBCNV với chủ đề "Vì một Ialy sáng tạo, hiệu quả".

Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo với chủ đề "Vì một Ialy sáng tạo, hiệu quả" diễn ra từ nay đến ngày 30/9, sẽ chấm điểm và trao giải trong tháng 10/2019, dành cho đối tượng là tất cả CBCNV thuộc Công ty Thủy điện Ialy, những ý tưởng sáng tạo đảm bảo tính mới, sáng tạo và có khả năng ứng dụng vào thực tiễn công việc, cụ thể liên quan đến các lĩnh vực như đề xuất xây dựng bài giảng E-learning; ý tưởng cải tiến trong lao động, sản xuất, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quản trị doanh nghiệp; Công tác quản lý kỹ thuật, văn phòng, tổ chức lao động, quản lý hợp đồng, quản lý vật tư, quản lý tài chính - kế toán, quản lý bảo vệ công trình ... và các ý tưởng khác liên quan đến Văn hóa doanh nghiệp của Công ty. Phần nội dung trình bày ý tưởng đảm bảo có các phần chính sau: Đặt vấn đề, nêu thực trạng, mục đích và ý nghĩa của ý tưởng, đề xuất nội dung và giải pháp thực hiện, dự toán kinh phí (nếu có), kết luận và các mục khác có liên quan. Tác giả của mỗi ý tưởng dự thi có thể là cá nhân hoặc tập thể (tập thể tối đa 04 người/nhóm), mỗi tác giả có thể tham gia dự thi nhiều ý tưởng.
Đập tràn Nhà máy thủy điện Ialy

Ban Tổ chức cuộc thi sẽ thành lập hội đồng chấm và lựa chọn 8 tác giả để trao giải thưởng, cơ cấu giải thưởng: 01 giải Nhất năm triệu đồng, 02 giải Nhì ba triệu đồng/giải và 05 giải Ba 2 triệu đồng/giải. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng sẽ trao năm giải Khuyến khích với phần thưởng một triệu đồng/giải và 01 giải tập thể 5 triệu đồng dành cho đơn vị có nhiều ý tưởng tham gia và có nhiều ý tưởng đạt giải nhất.

Văn hóa đổi mới sáng tạo giúp các nhân viên luôn năng động, có nhiều sáng kiến hơn trong công việc, gắn kết nhân viên với công ty, nhờ đó phát huy năng lực của nhân viên. Cuộc thi ý tưởng sáng tạo nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo, nâng cao vai trò, nhận thức và khả năng tư duy của CBCNV trong Công ty.

Ban Tổ chức đề nghị các Trưởng, Phó đơn vị phổ biến thể lệ cuộc thi đến từng CBCNV trong đơn vị, khuyến khích CBCNV tham gia cuộc thi. Mỗi ý tưởng của CBCNV đều được Công ty ghi nhận và góp phần thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo, nâng cao nhận thức và khả năng tư duy của CBCNV. Những hồ sơ tham gia Cuộc thi sẽ được Ban Tổ chức được quyền sử dụng các ý tưởng dự thi cho công tác triển khai ứng dụng không mang tính thương mại vào thực tế nhằm góp phần xây dựng và giúp Công ty ngày càng phát triển./.                                                       
                                                                                                                                                            Bài: Nguyễn Văn Bá, Ảnh: Ngọc Hiến