Tin tức sự kiện

Tổ chức thành công khóa đào tạo RCM

Thứ tư, 27/9/2017 | 11:14 GMT+7
Trong các ngày từ 18 đến 21.9 tại Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai, Công ty Thủy điện Ialy chủ trì tổ chức khóa đào tạo RCM (Reliability-Centred Maintenance-RCM - Bảo dưỡng thiết bị tập trung vào độ tin cậy) cho các Nhà máy Thủy điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo phân công của EVN.

Trong các ngày từ 18 đến 21.9 tại Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai, Công ty Thủy điện Ialy chủ trì tổ chức khóa đào tạo RCM (Reliability-Centred Maintenance-RCM - Bảo dưỡng thiết bị tập trung vào độ tin cậy) cho các Nhà máy Thủy điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo phân công của EVN.

 Tham gia khóa đào tạo có Ông Nguyễn Quốc Chính: Phó trưởng Ban Kỹ thuật sản xuất - EVN, Ông Đoàn Tiến Cường - Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy, đại diện Ban Tổ chức và Nhân sự, Ban Kỹ thuật sản xuất, Ban An toàn, Ban Quan hệ Quốc tế, Lãnh đạo và cán bộ quản lý là những người làm đầu mối điều phối đánh giá, phân tích RCM tại các nhà máy Thủy điện trong Tập đoàn. 

111
                                                                              
  Ông Nguyễn Quốc Chính - Phó trưởng Ban Kỹ thuật sản xuất
  phát biểu khai mạc khóa đào tạo.

Dưới sự hướng dẫn của 02 chuyên gia đầu ngành (Ông Balbir Shah và ông Fazlee Ayob) đến từ Đại học Uniten thuộc Điện lực Malaysia. Các học viên được giới thiệu các nội dung về RCM: Chuẩn bị các điều kiện vận hành, Chu kỳ phát hiện các phát hiện sự cố, Vai trò của người điều phối…Trên cơ sở lý thuyết, học viên được phân thành các nhóm cùng thảo luận, phân tích và đánh giá RCM trên các hệ thống thiết bị thực tế tại các Nhà máy Thủy điện. 

22

 Học viên trình bày và tham gia thảo luận, phân tích RCM.

Qua 04 ngày học tập, nghiên cứu nghiêm túc, các cán bộ đã tiếp thu được toàn bộ nội dung mà chuyên gia đã truyền đạt. Trên cơ sở phân tích, đánh giá RCM trên số hệ thống thiết bị điển hình là tiền đề để áp dụng vào thực tế các hệ thống thiết bị còn lại tại các đơn vị, góp phần cho việc nâng cao công tác Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị Nhà máy Thủy điện hướng đến nâng cao độ tin cậy, giảm thiểu thời gian, nhân vật lực cho công tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa.

33

 Ông Đoàn Tiến Cường  Giám đốc Công ty, phát biểu tổng kết khóa đào tạo

                                                                                                                 Bài của Văn Nghị, ảnh Ngọc Hiến