Tin tức sự kiện

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính năm 2021

Thứ sáu, 25/12/2020 | 10:07 GMT+7
Sáng nay (25.12), Giám đốc Công ty Đoàn Tiến Cường đã ký ban hành kế hoạch cải cách hành chính
Sáng nay (25.12), Giám đốc Công ty Đoàn Tiến Cường đã ký ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC trên các lĩnh vực. Một số nội dung trọng tâm được xác định là: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành; Đề xuất giải pháp và giảm các cuộc họp và tăng tỷ lệ trực tuyến; Lập, xử lý, lưu trữ và giao nộp hồ sơ trên môi trường điện tử.

Kế hoạch gồm 7 nội chung chính với tất cả 31 nhiệm vụ chi tiết. Từng nhiệm vụ đều xác định trách nhiệm, thời gian thực hiện, chế độ báo cáo của từng đơn vị, cá nhân. Tổ cải cách hành chính Công ty thực hiện vai trò chủ trì điều phối kế hoạch, đánh giá kết quả theo định kỳ từng quý để đôn đốc xử lý, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch năm 2021.

Tổ cải cách hành chính họp chấm điểm năm 2020

Trước đó vào ngày 16.12, Công ty đã thực hiện đánh giá, chấm điểm công tác cải cách hành chính năm 2020 và báo cáo EVN theo quy định với tổng số điểm chấm là 95/100 điểm.

Năm 2020, Công ty đã triển khai khá đầy đủ công tác CCHC, một số kết quả nổi bật gồm: Xây dựng, chuẩn hóa, ban hành áp dụng 19 lưu đồ giải quyết công việc (sớm hơn yêu cầu của EVN là 1 năm). Xây dựng và triển khai đề án Văn phòng điện tử. Thực hiện ký số 100% văn bản nội bộ và hơn 98,6% văn bản trao đổi ra bên ngoài. Hồ sơ được thiết lập, lưu trữ, giao nộp trên môi trường điện tử đạt 100%; Thực hiện công tác báo cáo trực tuyến trên phần mềm dung chung EVN Portal đạt 100%./.

Tin từ Tổ CCHC