Tin tức sự kiện

Hội nghị giao ban các đơn vị tham mưu thực hiên Quy chế phối hợp

Thứ sáu, 6/11/2020 | 14:22 GMT+7
Sáng 05/11, Công ty thủy điện Ialy phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai, Công an tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị giao ban các đơn vị tham mưu thực hiện Quy chế phối hợp công tác bảo vệ. Dự Hội nghị có đại diện các đơn vị nghiệp vụ Công an 02 tỉnh, Công an các huyện ChưPăh, Sa Thầy.
        Sáng 05/11, Công ty thủy điện Ialy phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai, Công an tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị giao ban các đơn vị tham mưu thực hiện Quy chế phối hợp công tác bảo vệ. Dự Hội nghị có đại diện các đơn vị nghiệp vụ Công an 02 tỉnh, Công an các huyện ChưPăh, Sa Thầy. Về phía Công ty có Ban Giám đốc; Đoàn Thanh niên, Phân xưởng Thủy công, Phòng Hành chính và Lao động. Đồng chí Lê Văn Thuyết- Phó giám đốc Công ty chủ trì hội nghị.

.

Toàn cảnh Hội nghị

          Qua báo cáo đánh giá kết quả công tác tham mưu thực hiện Quy chế phối hợp quý 3 và triển khai nhiệm vụ quý 4, ý kiến thảo luận của đại biểu. Hội nghị thống nhất với những kết quả đạt được trong thời gian qua trên các mặt công tác như: Cơ quan công an đã cung cấp cho Công ty thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt là hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn để lực lượng bảo vệ có biện pháp phòng ngừa. Góp ý vào hồ sơ đề nghị đưa Nhà máy thủy điện Ialy vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh Quốc gia; Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ; Phối hợp tuyên truyền vận động quần chúng bảo vệ các nhà máy; Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phối hợp kiểm tra công tác phòng cháy và chữa cháy...
          Hội nghị xác định 07 nhiệm vụ trong thời gian tới: Một là, triển khai, quán triệt đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm phạm pháp luật, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, phát luật Nhà nước về "An toàn về an ninh trật tự". Hai là, tăng cường hiệu quả công tác vận động cán bộ, công chức viên chức tham gia bảo vệ ANTT. Ba là, CBCNV ký cam kết thực hiện nội quy, quy chế về xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự". Bốn là, không để xây ra mất cắp tài sản, lộ công nghệ, bí mật Nhà nước, không để tham gia kiếu kiện đông người. Năm là, xây dựng lực lượng bảo vệ, Tự vệ, đội tự quản, lực lượng PCCC-CHCN của Công ty. Sáu là, tổ chức tuyên truyền bảo vệ lòng hồ, vùng bán ngập và hạ du nhà máy tại xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Bảy là, Tổ chức hội nghị già làng trưởng thôn và phát động toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn nhà máy thủy điện Pleikrông.

Ông Lê Văn Thuyết - Phó giám đốc Công ty phát biểu kết luận Hội nghị 

          Kết luận Hội nghị đồng chí Lê Văn Thuyết đánh giá cao công tác phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ của Công an 2 tỉnh Gai Lai và Kon Tum với Công ty trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị thời gian tới tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ Công ty xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ thủy điện Ialy mở rộng, xây dựng mô hình "An toàn về an ninh trật tự", bảo vệ  an toàn tuyệt đối 03 nhà máy thủy điện do Công ty quản lý./                                                                   
Bài Văn Bảy - ảnh Ngọc  Hiến