Tin tức sự kiện

Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng, quân sự năm 2020.

Thứ năm, 26/11/2020 | 09:01 GMT+7
Chiều 25/11, tại Văn phòng Công ty Thủy điện Ialy, Cụm thi đua số 4 thuộc Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) cơ quan, tổ chức tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng - Quân sự (QP-QS) và phong trào thi đua quyết thắng (PTTĐQT) năm 2020. Tham dự có 8 đơn vị thành viên thuộc Ban CHQS cơ quan, tổ chức cấp tỉnh và Doanh nghiệp Trung ương đứng chân trên địa bàn
Chiều 25/11, tại Văn phòng Công ty Thủy điện Ialy, Cụm thi đua số 4 thuộc Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) cơ quan, tổ chức tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng - Quân sự (QP-QS) và phong trào thi đua quyết thắng (PTTĐQT) năm 2020. Tham dự có 8 đơn vị thành viên thuộc Ban CHQS cơ quan, tổ chức cấp tỉnh và Doanh nghiệp Trung ương đứng chân trên địa bàn gồm: Công ty Thủy điện Ialy- Cụm trưởng, Cảng hàng không Pleiku, Sở Tư pháp tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, Tòa Án nhân dân tỉnh, Báo Gia Lai, Thanh tra tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân.

Thay mặt Cụm thi đua, ông Vũ Mạnh Kha- Phó chỉ huy trưởng, Ban CHQS Công ty Thủy điện Ialy trình bày Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác QP-QS, PTTĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả nổi bật hoạt động của Cụm trong năm gồm: Triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản của Đảng, nhà nước, Bộ ngành TW và mệnh lệnh, Chỉ thị, Nghị quyết của Cơ quan quân sự cấp trên. Ban CHQS các cơ quan, đơn vị đã tham mưu cho Đảng ủy, Lãnh đạo xây dựng và ban hành Nghị quyết, Kế hoạch công tác quốc phòng quân sự năm 2020. Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng tự vệ; Giáo dục chính trị tư tưởng; Trực sẵn sàng chiến đấu; Tập huấn, huấn luyện quân sự; Bảo đảm cơ sở vật chất, chế độ cho tự vệ; Giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng 2,3,4...

Hội nghị thảo luận và thống nhất trí cao với kết quả đã đạt được trong năm 2020 và thống nhất 08 nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2021, cụ thể: Một là, tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai về công tác QP-QS và Phong trào thi đua quyết thắng. Hai là, kiện toàn xây dựng LLTV đúng biên chế. Ba là, xây dựng kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Lễ, Tết và các sự kiện, bố trí LLTV trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cơ quan đảm bảo an toàn tuyệt đối. Bốn là, phối hợp với cơ quan quân sự địa phương thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho cán bộ chủ chốt, cán bộ công chức đảng viên thuộc đối tượng 2,3,4. Năm là, tổ chức huấn luyện quân sự cho LLTV. Sáu là, bảo đảm duy trì hoạt động tốt Ban CHQS. Bảy là, thực hiện tốt chế độ chính sách cho LLTV. Tám là, thực hiện tốt công tác báo cáo tổng kết và khen thưởng kịp thời công tác QP-QS và phong trào thi đua quyết thắng.


Ông Đinh Viết Thiện - PGĐ Công ty tham dự và phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Đinh Viết Thiện - Phó giám đốc Công ty ghi nhận những kết quả đạt được của năm 2020. Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid - 19 nhưng các đơn vị thành viên trong Cụm đã khắc phục mọi khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ QP-QS và phong trào thi đua quyết thắng và các nhiệm vụ công tác khác.


Ký bàn giao nhiệm vụ cụm trưởng năm 2021 ( Ban CHQS Báo Gia Lai)

Kết thúc Hội nghị, Ban CHQS Công ty đã bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng năm 2021 cho Ban CHQS Báo Gia Lai./.

Bài: Văn Bảy, ảnh Ngọc Hiến