Tin tức sự kiện

17 nhiệm vụ chính về chuyển đổi số sẽ triển khai thực hiện năm 2024

Thứ sáu, 23/2/2024 | 13:32 GMT+7
Sáng 22.02, tại Văn phòng Công ty, Phó giám đốc, Tổ trưởng tổ Chuyển đổi số số 2 Đinh Viết Thiện đã chủ trì phiên họp triển khai nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chuyển đổi số (CĐS) năm 2024 của Tổ.

PGĐ Đinh Viết Thiện triển khai công tác chuyển đổi số năm 2024 của tổ số 2 

Trên cơ sở Nghị quyết, kết luận, các văn bản chỉ đạo của EVN; Kế hoạch CĐS giai đoạn năm 2023÷2025 của Công ty (số 163/KH-TĐIAL ngày 20/02/2023) và kết quả thực hiện năm 2023, PGĐ Đinh Viết Thiện nhấn mạnh: Cần tập trung chuẩn hóa, hoàn thiện các nhiệm vụ đã và đang thực hiện và từng bước áp dụng AI trong công tác quản lý kỹ thuật và sản xuất, cụ thể:

1. Chất lượng cơ sở dữ liệu của hệ thống phần mềm PMIS: Cập nhật 100% dữ liệu thiết bị, công trình; Cập nhật thông tin thiết bị quan trắc cũng như giải pháp kết nối/cập nhật dữ liệu quan trắc công trình; Rà soát tính chính xác của các trường thông tin thiết bị, cấp độ cây thư mục thiết bị và đồng bộ mã VTTB…

2. Nâng cấp hệ thống phần mềm PMIS có khả năng phân tích dữ liệu thông minh; ứng dụng hiện trường và hỗ trợ đầy đủ thông tin trên các thiết bị thông minh trong công tác khảo sát hiện trường; Di động hóa phần mềm này để cung cấp dữ liệu phục vụ vận hành hệ thống điện cho các cấp mọi lúc, mọi nơi…

3. Nghiên cứu ứng dụng AI vào công tác quản lý, sản xuất như Xây dựng phần mềm Hệ chuyên gia cung cấp Biện pháp an toàn sửa chữa thiết bị; Xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá mức độ hỏng hóc của thiết bị để áp dụng AI trong công tác dự báo với mục tiêu nâng cao khai thác hiệu quả thiết bị.

4. Đảm bảo an toàn các hệ thống viễn thông, công nghệ thông tin và tự động hóa tại Công ty: Khai thác có hiệu quả hệ thống SOC; Trang bị, đưa vào sử dụng hệ thống kết nối ATTT của hệ thống SCADA NMTĐ Ialy…

Từ những nhiệm vụ quan trọng nêu trên, Tổ CĐS số 2 thống nhất đăng ký với Ban chỉ đạo thực hiện 17 nhiệm vụ chính trong 05 lĩnh vực chuyển đổi số trong năm 2024.

Công ty hiện đang có 2 tổ CĐS, trong đó Tổ 2 được giao nhiệm vụ giúp Ban chỉ đạo trong công tác quản lý Kỹ thuật và Sản xuất.

                                                                   Tin và ảnh V. Nghị