Hôm nay:
  TRANG CHỦ LIÊN HỆ ĐĂNG NHẬP
GIỚI THIỆU
Quá trình thành lập
Thông số kỹ thuật
Chức năng nhiệm vụ
Sơ đồ tổ chức
Chính sách – định hướng
Thành tích
Văn hóa Ialy
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Hoạt động sản xuất
Đảng – Đoàn thể
Hoạt động kinh doanh
Sự kiện nổi bật
Tin tức Văn hoá Ialy
Thông tin Tuyển dụng
SỐ LIỆU SẢN XUẤT
Thủy điện Ialy
Thủy điện Sê San 3
Thủy điện Pleikrông
Tổng 3 nhà máy
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
Thông báo mời thầu
Kết quả mời thầu
THỜI TIẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang xem : 2
Lượt truy cập : 12195396
Thành viên : 0
Thông tin Tuyển dụng
Thông báo về việc kết quả thi tuyển dụng lao động năm 2018

 

CÔNG TY THUỶ ĐIỆN IALY
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       Số: 957/TB-TĐIAL

Gia Lai, ngày 26 tháng 9  năm 2018
THÔNG BÁO
Về việc kết quả thi tuyển dụng lao động

 
   
            Hội đồng tuyển dụng lao động Công ty Thủy điện Ialy thông báo kết quả thi:

1. Đối tượng: 10 thí sinh tham gia tuyển dụng lao động.

2. Nội dung thi: Chuyên môn, Tin học, Anh văn.

3. Thời gian, địa điểm và hình thức thi:

- Thời gian: Từ 08h00' đến 16h30' ngày 21/9/2018.

- Địa điểm: Hội trường Tầng 4 - Văn phòng làm việc tại Biển Hồ.

- Hình thức thi: Viết, vấn đáp, thực hành.

4. Kết quả như sau: Phụ lục kèm theo

Đạt:       03/10 thí sinh.                       Không đạt: 07/10 thí sinh; trong đó: Bỏ thi ngày từ đầu 01 thí sinh, bỏ thi giữa chừng 02 thí sinh.

Hội đồng tuyển dụng lao động Công ty Thủy điện Ialy thông báo cho các thí sinh liên quan được biết./.

                                                                                                                  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
                                                                                                                           (Đã ký)
Nơi nhận:
- Trang web Công ty (e-copy);
- Các thí sinh (email);                                                                                  
- Lưu VT, TC&NS.                                                                                                            
                                                                                                                           GIÁM ĐỐC

                                                                                                                    Đoàn Tiến CườngPhụ lục: DANH SÁCH THÍ SINH
(Kèm theo Thông báo kết quả thi tuyển dụng lao động số 957/TB-TĐIAL ngày 26/9/2018 của Công ty Thủy điện Ialy)
STT
Họ và tên

Trình độ

Chuyên môn

Tin học

Anh văn

Điểm tổng
LT

TH1

TH2

TH1+2

LT

TH

I

Đại học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đinh Thị Hoài

Nhi

Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

5,28

4,25

4,00

4,13

6,50

3,50

2,80

4,44

2

Nguyễn Quốc

Trí

Kỹ sư Kỹ thuật điện tử, truyền thông

8,00

7,50

8,00

7,75

6,50

7,00

6,80

7,21

3

Lâm

Tùng

Kỹ sư Kỹ thuật Điện - Điện tử

4,10

3,50

4,50

4,00

7,50

5,00

3,00

4,72

II

Cao đẳng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hoàng Quốc

Cường

Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật điện - Điện tử

1,00

1,25

2,00

1,63

5,50

1,00

2,20

2,27

2

Trần Văn

Dũng

Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật điện - Điện tử

Không tham gia thi tuyển phần chuyên môn

4,50

4,40

2,80

 

3

Trịnh Ngọc

Kính

Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật điện - Điện tử

7,00

7,00

7,50

7,25

5,50

6,50

6,40

6,53

4

Nguyễn Trung

Nghĩa

Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật điện

4,00

4,50

5,50

5,00

6,50

5,00

3,40

4,78

5

Nguyễn Đức

Nhân

Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật điện - Điện tử

Không tham gia thi tuyển phần chuyên môn

3,50

4,00

2,80

 

6

Cao Lâm

Viên

Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật điện - Điện tử

Không tham gia thi tuyển

7

Thái Trần HoàngCao đẳng Công nghệ Kỹ thuật điện - Điện tử

5,90

7,50

7,50

7,50

6,50

7,00

7,00

6,78

Ghi chú:
          - LT: Lý thuyết.
          - TH: Thực hành.
          - TH1: Thực hành của giám khảo 1 chấm.
          - TH2: Thực hành của giám khảo 2 chấm.

 
Các tin khác
[ quay lại ]
 
 Thông báo về việc kết quả thi tuyển dụng lao động năm 2018 (09/2018)
 Thông báo tham dự thi tuyển lao động 2018 (09/2018)
 Thông báo tuyển dụng lao động (08/2018)
 Thông báo tuyển dụng (09/2016)
 Thông báo tuyển dụng (09/2016)
 Thông báo tuyển dụng (09/2016)
 
VĂN BẢN
CÔNG CỤ QUẢN LÝ
ISO 9001:2015
KAIZEN-5S
CÁC DỊCH VỤ
Dịch vụ tư vấn
Dịch vụ du lịch
Dịch vụ đào tạo
VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT
Ca nhạc
Phim tài liệu
Sức khỏe - Đời sống
Thư giãn
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
Cảnh quan môi trường
Hoạt động sản xuất
Hoạt động đoàn thể
     
 
CÔNG TY THỦY ĐIỆN IALY
Địa chỉ: Xã Ialy - Huyện ChưPah - Tỉnh Gia Lai
VPĐD: 727 - Phạm Văn Đồng - TP. PleiKu - Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (0269) 2222 008 - Fax: (0269) 3866 470
Email: ialyhpc@ialyhpc.vn