Hôm nay:
  TRANG CHỦ LIÊN HỆ ĐĂNG NHẬP
GIỚI THIỆU
Quá trình thành lập
Thông số kỹ thuật
Chức năng nhiệm vụ
Sơ đồ tổ chức
Chính sách – định hướng
Thành tích
Văn hóa Ialy
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Hoạt động sản xuất
Đảng – Đoàn thể
Hoạt động kinh doanh
Sự kiện nổi bật
Tin tức Văn hoá Ialy
Thông tin Tuyển dụng
SỐ LIỆU SẢN XUẤT
Thủy điện Ialy
Thủy điện Sê San 3
Thủy điện Pleikrông
Tổng 3 nhà máy
THÔNG TIN ĐẤU THẦU
Thông báo mời thầu
Kết quả mời thầu
THỜI TIẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang xem : 6
Lượt truy cập : 13240286
Thành viên : 0
Thông tin Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng lao động

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

CÔNG TY THỦY ĐIỆN IALY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 827 /TB-TĐIAL
Gia Lai, ngày 22 tháng 8 năm 2018

 
THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng lao động

 
          Công ty Thủy điện Ialy có nhu cầu tuyển dụng lao động như sau:

1. Lao động có trình độ Đại học:

- Số lượng: 02 lao động.   

- Nghề, công việc cần tuyển: Vận hành Nhà máy Thủy điện.

- Yêu cầu về trình độ:

  + Tốt nghiệp Đại học chính quy ngành: Hệ thống điện; Kỹ thuật điện; Kỹ thuật Điện tử.

  + Ngoại ngữ: Tối thiểu trình độ C-Anh văn hoặc tương đương.

  + Tin học: Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng.

2. Lao động có trình độ Cao đẳng hoặc Trung cấp:

- Số lượng: 02 lao động.   

- Nghề, công việc cần tuyển: Vận hành Nhà máy Thủy điện.

- Yêu cầu về trình độ:

  + Tốt nghiệp chính quy hệ Cao đẳng hoặc Trung cấp ngành: Vận hành Nhà máy điện; Hệ thống điện; Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử.

  + Ngoại ngữ: Tối thiểu trình độ B-Anh văn hoặc tương đương.

          + Tin học: Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng.

   3. Thông tin chung:

- Loại hợp đồng dự kiến giao kết: Theo quy định của pháp luật.

- Địa điểm làm việc: Tại các nhà máy của Công ty Thủy điện Ialy.

- Mức lương và các khoản thu nhập khác:

+ Thời gian học việc: Hưởng lương khoán theo thỏa thuận.

  + Thời gian làm việc chính thức: Theo quy định của pháp luật.

- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động: Làm việc theo chế độ ca, kíp.

- Tuổi đời: Từ 20 ÷ 30 tuổi.

- Sức khỏe: Sức khỏe loại I, II hoặc loại III theo quy định của Bộ y tế.

4. Địa chỉ và thời gian nộp hồ sơ:

- Địa điểm: Phòng Tổ chức và Nhân sự Công ty Thuỷ điện Ialy, 727 Phạm Văn Đồng, Pleiku, Gia Lai. Cần biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ phòng Tổ chức và Nhân sự Công ty Thủy điện Ialy theo số điện thoại 059.2483663.

- Thời gian: Đến hết ngày 31/8/2018.

Lưu ý: Hồ sơ không hoàn trả lại nếu người lao động không trúng tuyển hoặc không tham gia dự tuyển.

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển của người lao động:

+ Đơn đăng ký dự tuyển dụng lao động theo mẫu tại phụ lục số 01;

  + Sơ yếu lý lịch theo mẫu tại phụ lục số 02;

  + Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Khi được tuyển dụng chính thức phải xuất trình bản chính để kiểm tra lại;

  + Giấy chứng nhận sức khỏe trong vòng 06 tháng kể từ ngày cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (bệnh viện huyện, quận trở lên hoặc bệnh viên đa khoa tư nhân đã được Bộ Y tế cấp giấy phép).

Công ty Thủy điện Ialy thông báo./.

                                                                                                           GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                                                   

   - Trang Web Công ty;

   - Bản tin nội bộ;                                                                                (Đã ký)

   - Lưu: VT; C3.

 

 

                                                                                Đoàn Tiến Cường

 

 

 
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                     (MẪU 1)
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

.........., ngày ......... tháng ...........năm...........


PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG

 

                                                         Kính gửi:

 

Tôi tên (viết chữ in hoa):                                                         Bí danh:

Ngày sinh:                                                                               Nam, Nữ:

Số chứng minh thư nhân dân:                                     Ngày cấp:

Nơi cấp chứng minh thư nhân dân:

Hộ khẩu thường trú (*):

Địa chỉ đang ở (*):

Địa chỉ báo tin (*):

Trình độ đào tạo theo nghề hoặc chuyên môn kỹ thuật:

Trình độ ngoại ngữ:

            Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển dụng lao động, tôi thấy bản thân có đủ điều kiện và tiêu chuẩn để đăng ký dự tuyển vào vị trí:

            Tôi xin gửi các giấy tờ kèm theo phiếu đăng ký dự tuyển này, như sau:

            1. Sơ yếu lý lịch;

            2. Bản sao văn bằng, chứng chỉ;

            3. Giấy chứng nhận sức khỏe;

            4. Các giấy tờ khác (theo yêu cầu của Công ty);

            5. Các giấy tờ xác nhận ưu tiên khi dự tuyển dụng lao động và các giấy tờ có liên quan khác;

            Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định về tuyển dụng lao động.

                                                               NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG
                                                                                               (ký và ghi rõ họ, tên)

 


Ghi chú: (*) cần ghi rõ số nhà; thôn/tổ dân phố; xã/phường/thị trấn; huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                         (MẪU 2)
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


SƠ YẾU LÝ LỊCH
 

Họ và tên:

Tên thường gọi:

Sinh ngày ... tháng ... năm ...

Nơi sinh (*):

Nguyên quán (*):

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay (*):

Số CMND: ............ Ngày cấp: .............. Nơi cấp..............

Dân tộc:

Trình độ văn hóa:

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ chuyên môn hoặc nghề nghiệp:

Tình trạng sức khỏe hiện nay:

Kết nạp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ngày ..... tháng ..... năm .....

Kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam: ngày ..... tháng ..... năm .....

Ngày nhập ngũ QĐNDVN (TNXP):                         Ngày xuât ngũ:

Khi cần báo tin cho ai:                                                            Ở đâu?:

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

Họ tên bố:                                                                               Năm sinh:

Nghề nghiệp:

Nơi công tác (ghi rõ tên và địa chỉ đơn vị đang công tác):

Chỗ ở hiện nay (*):

Địa chỉ liên hệ (*):

Họ tên mẹ:                                                                               Năm sinh:

Nghề nghiệp:

Nơi công tác (ghi rõ tên và địa chỉ đơn vị đang công tác):

Chỗ ở hiện nay (*):

Địa chỉ liên hệ (*):

HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT

(Ghi rõ họ tên, tuổi, chỗ ở và nghề nghiệp, nơi công tác,

thái độ chính trị của từng người)

Họ và tên:                                                                                Tuổi:

Nghề nghiệp:

Nơi công tác (ghi rõ tên và địa chỉ đơn vị đang công tác):

Chỗ ở hiện nay (*):

Địa chỉ liên hệ (*):

HỌ, TÊN VỢ HOẶC CHỒNG VÀ CÁC CON

(Ghi rõ họ tên, tuổi, chỗ ở và nghề nghiệp, nơi công tác,

thái độ chính trị của từng người)

Họ tên vợ hoặc chồng:                                                            Tuổi:

Nghề nghiệp:

Nơi công tác (ghi rõ tên và địa chỉ đơn vị đang công tác):

Chỗ ở hiện nay (*):

Họ và tên các con:                                                                   Tuổi:

Nghề nghiệp:

Nơi công tác (ghi rõ tên và địa chỉ đơn vị đang công tác):

Chỗ ở hiện nay (*):

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BẢN THÂN

Từ tháng năm đến tháng năm

Làm công tác gì?

Ở đâu?

Giữ chức vụ gì?

 

 

 

 

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Khen thưởng:

Kỷ luật:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có điều gì khai man tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Phường, Thị trấn
......., ngày .... tháng .... năm ....
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

......., ngày .... tháng .... năm ....
Người khai ký, ghi rõ họ tên

 

  

 

Ghi chú: (*) cần ghi rõ số nhà; thôn/tổ dân phố; xã/phường/thị trấn; huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

 
Các tin khác
[ quay lại ]
 
 Thông báo tuyển dụng ngày 8/9/2020 (09/2020)
 Thông báo tuyển dụng lao động (08/2018)
 Thông báo tuyển dụng (09/2016)
 Thông báo tuyển dụng (09/2016)
 Thông báo tuyển dụng (09/2016)
 
VĂN BẢN
CÔNG CỤ QUẢN LÝ
ISO 9001:2015
KAIZEN-5S
CÁC DỊCH VỤ
Dịch vụ tư vấn
Dịch vụ du lịch
Dịch vụ đào tạo
VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT
Ca nhạc
Phim tài liệu
Sức khỏe - Đời sống
Thư giãn
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
Cảnh quan môi trường
Hoạt động sản xuất
Hoạt động đoàn thể
     
 
CÔNG TY THỦY ĐIỆN IALY
Địa chỉ: Thị trấn Ialy - Huyện Chư Păh - Tỉnh Gia Lai
VPĐD: 727 Phạm Văn Đồng - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (0269) 2222 008 - Fax: (0269) 3866 470
Email: ialyhpc@ialyhpc.vn